Astra Spalvēna: Svētku galds kā nacionālās identitātes sastāvdaļa


Jūsu uzmanībai piedāvājam fragmentu no ēdiena kultūras pētnieces Astras Spalvēnas tiešsaistes kursa “Latvijas gastronomijas 200 gadu vērtības un pārvērtības” piektās lekcijas “Nacionālās virtuves rašanās apstākļi”.

Nacionālās identitātes ideju veido, nostiprina un uztur dažādas identitātes grupas, kas kopā veido nāciju. Šo grupu identitātes ir novērojamas dažādos procesos, no tiem spilgtākā ir svētku svinēšana.

Lai apgūtu kursu pilnā apmērā (sešas bagātīgas lekcijas) un piekļūtu papildmateriāliem, laipni aicinām reģistrēties.

Pieteikties


Iespējams, jūs varētu interesēt arī:

Janīna Kursīte: Latvieša pasaule

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi