Janīna Kursīte: Dainu noslēpumi


Jūsu uzmanībai fragments no prof. Janīnas Kursītes tiešsaistes kursa “Latvieša pasaule” piektās lekcijas “Dainu noslēpumi jeb sirds vībotnēs”.

Dainas ir teksti, ar kuru palīdzību mūsu senči sakārtoja sevi un savu apkārtējo pasauli. Tie ir “stiprie vārdi”, kas, skaļi izrunāti, izdziedāti vai klusām, pie sevis izdungoti, čukstus atkārtoti, ir devuši mūsu senčiem spēku.

Lai piekļūtu pilnam kursa saturam (desmit lekcijas + bagātīgi papildmateriāli), laipni aicinām reģistrēties.

Pieteikties


Iespējams, jūs varētu interesēt arī:

Astra Spalvēna: Latvijas gastronomijas 200 gadu vērtības un pārvērtības

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi