Janīna Kursīte: Ko senajiem latviešiem nozīmēja lūgšana


Jūsu uzmanībai fragments no prof. Janīnas Kursītes tiešsaistes kursa “Latvieša pasaule” pirmās lekcijas “Latvieša pasaules uztvere un ticība”.

“Lūgt” ir radniecīgs krievu valodas vārdam “melot” (“лгать”). Vai tas nozīmē, ka mūsu senči, lūdzot savām dievībām, meloja?

Lai piekļūtu pilnam kursa saturam (desmit lekcijas + bagātīgi papildmateriāli), laipni aicinām reģistrēties.

Pieteikties


Iespējams, jūs varētu interesēt arī:

Astra Spalvēna: Latvijas gastronomijas 200 gadu vērtības un pārvērtības

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi