Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā lapā ir apkopoti klientu biežāk uzdotie jautājumi un mūsu sniegtās atbildes. Ja jūs piemeklējusi neziņa vai ziņkāre par Open.lv un mūsu rīkoto kursu norisi, šajā vietnē ceram to kliedēt. Ja tas neizdodas un jūsu jautājums ir neatbildēts, laipni aicinām rakstīt mums, izmantojot jautājuma formu (lapas lejasgalā) vai sūtīt e-pasta ziņu uz info@open.lv.


Neesmu saņēmis gaidīto e-pasta sūtījumu. Vai varat to atsūtīt vēlreiz?

Lūdzam pārbaudīt savas pastkastītes reklāmu un mēstuļu (spam) sadaļu – pastāv iespēja, ka sūtījumu atradīsiet tur. Kaut arī veicam visus nepieciešamos un ieteicamos priekšdarbus, lai mūsu sūtījumi sasniegtu adresātus, diemžēl dažkārt tie nenonāk e-pasta pamatsadaļā. Lai no tā izvairītos, laipni aicinām mūsu e-pasta adreses info@open.lv un studijas@open.lv pievienot savas pastkastītes kontaktiem.


Iegādājos kursu, bet e-pastā nesaņēmu apstiprinājuma ziņu.

Aicinām skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Tāpat arī lūdzam pārliecināties, vai norādījāt korektu e-pasta adresi. Ja sūtījumu neatrodat, lūdzam ar mums sazināties.


Neesmu saņēmis kursa kārtējo lekciju. Vai varat to atsūtīt vēlreiz?

Lekcijas netiek sūtītas e-pastā. Saskaņā ar kursa norises grafiku tās top pieejamas jūsu Open.lv mācību profilā. Tas, ko saņemat e-pastā, ir tikai paziņojums par lekcijas pieejamību. Lai efektīvi pārvaldītu izsūtīto e-pasta ziņu plūsmu, šie paziņojumi bieži vien netiek izsūtīti vienlaikus ar lekciju publicēšanu. Lai piekļūtu lekcijām precīzi laikā, lūdzam doties uz savu lietotāja profilu. Pat ja nepaspējat apgūt jaunāko kursa lekciju, līdzko tā top pieejama, jūsu mācību profilā piekļuve visām kursa lekcijām saglabājas līdz kursa piekļuves beigām.


Kad sāksies šis kurss? Cik lekcijas ir šajā kursā? Vai norādītā cena ir par visu kursu vai par vienu lekciju? 

Atbildes uz gandrīz visiem šāda veida jautājumiem atradīsiet, rūpīgi izlasot kursa aprakstu. Kursu aprakstus veidojam tā, lai iespējami īsā formā norādītu visu nepieciešamo informāciju par kursa norisi. Pieredze liecina, ka atbildes uz 90% klientu jautājumu jau ir atrodamas kursa aprakstā.


Vai varēšu noskatīties tiešsaistes kursa lekciju, ja nevaru tai pieslēgties lekcijas publicēšanas laikā?

Open.lv tiešsaistes lekciju kursi nenotiek tiešraidē. Kursa dalībnieki saskaņā ar kursa grafiku saņem piekļuvi kursa lekciju video un papildmateriāliem savā mācību profilā. Lekciju video ir skatāmi jebkurā laikā un vietā sešus mēnešus no reģistrācijas brīža.


Vai tiešsaistes kursa lekcijas ir iespējams lejupielādēt datorā vai mobilajā ierīcē?

Nē, nav. Piekļuve kursa, kas iegādāts pēc 11.07.2023., lekcijām Open.lv mācību platformā tiek nodrošināta neierobežoti, ja vien kursa aprakstā nav norādīts ierobežots piekļuves termiņš. Laipni aicinām lejupielādēt lekciju kopsavilkumus/prezentācijas un papildmateriālus (ja tie tiek piedāvāti).


Vai ir iespējams saņemt atlaidi dalībai Open.lv kursā?

Laipni aicinām pievērst uzmanību tam, ka Open.lv kursu cena jau ir ļoti neliela. Šī iemesla dēļ mēs nelabprāt piedāvājam atlaides arī mūsu pastāvīgajiem klientiem. Taču vienmēr ir iespējami neplānoti izņēmumi – spontānas atlaides un, ja kāds lekciju kurss netiek izpārdots, pastāv iespēja, ka pēdējā brīdī piedāvājam atlaidi dalībai tajā. Tāpat arī – ja jūsu finansiālā situācija šobrīd ir sarežģīta, taču vēlaties apgūt kādu no mūsu piedāvātajiem kursiem, atrakstiet mums īsu vēstulīti un, ļoti iespējams, atradīsim risinājumu.


Kam paredzēti Open.lv lekciju kursi?

Apgūt mūsu lekciju kursus ir aicināts ikviens bez izņēmuma, taču mūsu kursi radīti, pirmkārt, domājot par tiem, kas jau beiguši savas studijas un šobrīd vēlas atgriezties universitātes solā pavisam jaunā kvalitātē – lai patiesi izbaudītu studiju procesu paša priekam un izaugsmei, sevis un pasaules izpētei. Ikviens no mūsu lekciju kursiem klausāms un uztverams bez priekšzināšanām, lai koncentrētā un vienlaikus vienkāršā veidā iepazītos ar aktuālām un nozīmīgām attiecīgo tēmu atziņām. Laipni aicinām to piedzīvot!


Pēc kāda principa tiek izvēlēti Open.lv pasniedzēji un lekciju kursu tēmas?

Mūsu pasniedzēji ir Latvijā vadošie savu jomu eksperti – akadēmiķi un praktiķi, kas veltījuši daudzus gadus savu tēmu izziņai, sekojot līdzi pasaules aktuālajām tendencēm. Open.lv kursi nereti ir viņu izzināto tēmu koncentrāts, kas pasniegts viegli uztveramā formā un plašai auditorijai saprotamā valodā. Izvēlētās kursu tēmas ir tās, kas, mūsuprāt, ir aktuālas un auditorijas pieprasītas, kur iespējams balanss starp augsta līmeņa piedāvājumu un auditorijas pieprasījumu. Liela daļa mūsu pasniedzēju ir Latvijas Universitātes mācībspēki.


Kā iespējams kļūt par Open.lv kursu lektoru?

Esam atvērti un priecīgi par jaunām sadarbībām. Ja esat savas jomas eksperts ar cienījamu izglītību un/vai pieredzi un jums ir padomā tēma, kas, jūsuprāt, varētu interesēt plašāku auditoriju un piedāvāt ko jaunu sevis un pasaules izpētei, laipni aicinām aizpildīt pieteikuma formu.


Iegādājos Open.lv kursu, bet satura kvalitāte un/vai studiju process mani neapmierina. Vai varu saņemt atpakaļ studiju maksu?

Mums žēl to dzirdēt, jo piedāvājam tikai tādus kursus, kuru kvalitāte saskaņā ar mūsu priekšstatiem ir augsta un kam nozīmīgs vairākums auditorijas sniedzis augstu vērtējumu, taču apzināmies, ka mūsu priekšstati var atšķirties, un respektējam jūsu viedokli. Lūdzam rakstīt argumentētu pretenziju uz studijas@open.lv.


Kāda ir Open.lv saistība ar Latvijas Universitāti?

Latvijas Universitāte ir Open.lv primārais sadarbības partneris un līdzdibinātājs, taču Open.lv nav Latvijas Universitātes struktūrvienība, un Open.lv kursi nesniedz iespēju saņemt studiju kredītpunktus.


Vai pēc kursa noklausīšanās tiek izsniegts apliecinājuma par kursa apgūšanu un vai tajā ir norādīts kursa akadēmisko stundu skaits?

Pēc iegādā kursa visu lekciju noklausīšanās jums ir iespēja izpildīt noslēguma testu, kuru sekmīgi nokārtojot, jūsu mācību profila sadaļā “Sertifikāti” piekļūsiet apliecinājumam par kursa apgūšanu, kurā ir norādīts arī akadēmisko stundu apmērs.


Vai Open.lv ir reģistrēta izglītības iestāde un vai Open.lv izsniegtie apliecinājumi par kursu apgūšanu sniedz iespēju saņemt kredītpunktus?

Nē, nav. Lai arī Open.lv pasniedzēji ir Latvijas vadošie akadēmiķi un savu jomu eksperti, piedāvātie lekciju kursi ir, pirmkārt, radīti jūsu personiskajai izaugsmei, pašizziņai un studiju priekam, aicinot izbaudīt atgriešanos universitātes solā – klātienē vai virtuāli. Tā nav formāla izglītība. Kursu apguve negarantē to atzīšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
Vienlaikus mūsu pieredze liecina, ka Latvijas darba devēji augstu novērtē Open.lv kursus un mūsu izsniegtie apliecinājumi par kursu apgūšanu tiek augstu novērtēti. Piemēram, Swedbank darbinieki līdz šim ir apguvuši jau vairāk nekā 15 Open.lv tiešsaistes lekciju kursus un kursu saturam un mācību procesam snieguši augstu vērtējumu. Apliecinājums par Open.lv kursu apgūšanu var kalpot kā nozīmīgs bonuss darba devēju acīs, liecinot, ka darbinieks ir atvērts jaunām prasmēm un zināšanām, ieinteresēts un uz attīstību orientēts. Šīs bieži vien tiek minētas kā nozīmīgākās īpašības, kas paaugstina konkurētspēju mūsdienu darba tirgū.


Vai ir iespējams Valsts Ieņēmumu dienestam iesniegtajā deklarācijā norādīt Open.lv rēķinu un atgūt maksu par studijām nodokļu atvieglojumu veidā? 

Nē, nav. Open.lv nav formāla izglītības iestāde.