Dainas – svētie raksti sevis sakārtošanai

Dainas – svētie raksti sevis sakārtošanai

Skatīties cauri laikam un redzēt latviešu patību tās dažādajās izpausmēs – to māca folkloras un tradīciju pētnieces Janīnas Kursītes lekciju cikls “Latvieša pasaule”.

Viena no 10 kursa lekcijām piedāvā ieskatīties arī dainu jeb latviešu svēto rakstu noslēpumos. Latvju dainas ir teksti, ar kuru palīdzību sakārtot sevi un apkārtējo pasauli un kas, neatkarīgi no tā, vai izrunāti čukstus vai skaļi, dod spēku.

Šajā ierakstā piedāvājam prof. Janīnas Kursītes “tulkojumu” divām dainām.


Tumša nakte, zaļa zāle

Tumša nakte, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņ’.

Nu, Dieviņi, tava vaļa,
Nu tavāi rociņāi.

Nu tavāi rociņāi
Manis labis kumeliņis.

Migla, migla, liela rasa,
Man pazuda kumeliņis.

Nokrīt migla, nokrīt rasa,
Es dabūju kumeliņu.

E. Melngaiļa apdare, 1912. g.


Skaidrojums:

 • Tumša nakts – apjukums.
 • Zaļa zāle – situācija nav bezcerīga.
 • Migla – pārejas situācija, kad nav skaidrs, uz kuru pusi iet.
 • Rasa – auglība, vissvētākais šķidrums.
 • Kumeliņš – jauna puiša simbols.
 • “Laukā laidu kumeliņu” – pubertātes iniciācija – puisim jākļūst par vīru.
 • “Nokrīt migla, nokrīt rasa / Es dabūju kumeliņu” – iniciācija ir izieta.

Dziedama jebkurā brīdī. Piemēram, kad ir skumjas pārdomas vai kad nepieciešams rast izeju no apjukuma, šķietami bezcerīgas situācijas.


Strauja strauja upe tek

Strauja strauja upe tek
Gar bāliņa namdurēm,

Nedrīksteju pāri jāt,
Baidās manis kumeliņš.

-Jāj, bāliņ, droši pāri,
Neslīks tavis kumeliņš,

Apakšā baltas smiltis,
Virsū skaidris ūdentiņš.

LD 31006-0


Skaidrojums:

 • “Strauja, strauja upe tek” – sakrāla formula, kurā nedrīkst mainīt vārdu kārtību.
 • Iespējams, tās ir atmiņas par kādreizējo indoeiropiešu pirmdzimteni, kur bija straujas upes.
 • Strauja upe – robeža, kura ir jāšķērso.
 • Bāliņš – tas, kura aizgādībā atrodas māsas, kamēr viņas nav izdotas pie vīriem.
 • Ūdens – tas, kas šķīsta.
 • Baltas smiltis – reizēm norāda uz pāreju.

Palīdzības vārdi, kad mums pašiem vai apkārtējiem nepieciešams pāriet “strauju upi”.


Aicinām smelties zināšanas, gudrību, iedvesmu un enerģiju mūsu kultūras dziļākajos slāņos!

Iegādāt