Piedošanas transformējošais spēks: kāpēc atlaišana dziedina?

Piedošanas transformējošais spēks: kāpēc atlaišana dziedina?

Piedošana ir spēcīgs akts, kas sniedzas pāri vienkāršai aizvainojuma vai naida atlaišanai. Tas var pozitīvi pārveidot mūsu dzīvi dažādos veidos. Neatkarīgi no tā, kurš ir piedošanas adresāts – kāds cits vai mēs paši –, psiholoģijas pētījumi* ir pierādījuši, ka piedošanas akts ir dziedinošs gan mentāli, gan fiziski. Piedošana vienmēr ir par mums pašiem un mūsu pašu dēļ; tā nav par citu vai citiem.

Kādi ir piedošanas ieguvumi?

1) Emocionāla dziedināšana un iekšējs miers

Naida un/vai aizvainojuma turēšana rada emocionālu nemieru un stresu. Piedošana ļauj atbrīvoties no šiem negatīvajiem stāvokļiem, paverot ceļu uz iekšēju mieru. Kad piedodam, mēs atlaižam mūs smacējošo emocionālo “bagāžu”, ļaujot mums virzīties uz priekšu ar vieglāku sirdi un skaidrāku prātu.

2) Uzlabota psihiskā / mentālā veselība

Pētījumos ir pierādīts, ka piedošana var samazināt depresijas, trauksmes un PTSS (posttraumatiskā stresa sindroms jeb pēctraumas stresa traucējumi) simptomus. Piedošana var arī uzlabot mūsu vispārējo psiholoģisko labklājību, veicinot empātiju un līdzjūtību pret citiem, samazinot naidīgas jūtas un paaugstinot mūsu pašvērtības un kontroles sajūtu.

3) Labāka fiziskā veselība

Piedošana labvēlīgi ietekmē ne tikai prātu, bet arī ķermeni. Hroniska aizvainojuma sajūta un stress var izraisīt dažādas fiziskās veselības problēmas, tostarp paaugstinātu asinsspiedienu, sirds slimības un vāju imūnsistēmu. Atlaižot aizvainojumu, mēs samazinām stresa līmeni, un tas var uzlabot sirds veselību, miega kvalitāti un stiprināt imūnsistēmu.

4) Ciešākas attiecības

Piedošana var kalpot par spēcīgu rīku savstarpējo attiecību uzlabošanā un stiprināšanā. Turēšanās pie pagātnes aizvainojumiem var radīt iekšējas barjeras un veicināt noraidošu, nepieņemošu attieksmi, kas apgrūtina uzticības un tuvības veidošanos. Kad piedodam, mēs atveram durvis izlīgumam un iespējai veidot dziļāku saikni. Piedošana veicina sapratni un empātiju, ļaujot attiecībām “sadzīt” un augt.

5) Personīgā izaugsme un spēka sajūta

Spēja piedot otram vai pat sev ir spēka un brieduma pazīme. Tā mums dod iespēju kontrolēt savu laimi, nevis ļaut citu rīcībai noteikt mūsu emocionālo stāvokli. Piedošana veicina personīgo izaugsmi, mācot mums izturību, līdzjūtību, izpratni un pieņemošu attieksmi pret citu cilvēku nepilnībām.

6) Uzlabota garīgā labklājība

Daudzas garīgās tradīcijas uzsver piedošanas nozīmi ceļā uz garīgo apgaismību un izaugsmi. Piedošana var veicināt kopības izjūtu un dziļāku izpratni par cilvēci, un miers, ko tā atnes, var piešķirt dzīvei jēgu un sniegt piepildījumu, tādējādi bagātinot mūsu vispārējo dzīves pieredzi.

7) Viļņveida efekts

Kad esam piedodoši, mēs demonstrējam līdzjūtīgu uzvedību gan pret citiem, gan sevi. Mūsu attieksme un rīcība var iedvesmot arī citus būt piedodošiem un atsaukties lūgumam pēc piedošanas, radot empātiskāku un harmoniskāku vidi. Piedošana veicina laipnības, iejūtības, sapratnes un savstarpējas cieņas kultūru.


Piedošana ne vienmēr ir viegla, bet tā ir dāvana, ko mēs dodam, pirmkārt, paši sev. Tā atbrīvo mūs no naida un aizvainojuma važām, ļaujot dzīvot pilnīgāk un brīvāk. Pieņemot piedošanu, mēs varam piedzīvot dziļi emocionālu, garīgu un fizisku dziedināšanu. Tā stiprina mūsu attiecības, veicina personīgo izaugsmi un uzlabo mūsu vispārējo labklājību. Tāpēc izvēlēsimies piedot un atklāsim pārveidojošo spēku, ko tā sevī glabā.


Noklausies vērtīgu lekciju par piedošanu!

Smelies drosmi, iedvesmu un padomus Anša Jurģa Stabinga lekcijā “Lekcija par piedošanu. Kā iemācīties piedot?”, kuru šobrīd savā rīcībā uz neierobežotu laiku vari iegūt ar 40% atlaidi.

Piedot!


* Psiholoģijas pētījumi (angļu val.), kuros balstītas minētās atziņas: