Edmunds Vanags: Kognitīvo procesu izpēte ar datorizētām metodēm

1. Pievienojies

Lai piekļūtu kursa saturam, pievienojieties mācību platformai.

2. Iegādājies

Ja kurss nav iegādāts, to varat izdarīt šeit.

3. Izbaudi

Vēlam aizraujošas un vērtīgas studijas!
Edmunds Vanags: Kognitīvo procesu izpēte ar datorizētām metodēm (oktobris, 2022)

Šī kursa mērķis ir sniegt zināšanas par datorizētu testu lietošanu psiholoģiskajā izpētē, novērtējot kognitīvās funkcijas bērniem un pieaugušajiem. Kursā tiks aplūkota informācija par kognitīvo funkciju novērtēšanas teorētiskajām pieejām un par Exploro kognitīvo testu rezultātu interpretāciju. Kursā tiks sniegti detalizēti piemēri, kā kognitīvo testu rezultātus interpretēt atzinumos. Praktiskajās nodarbībās tiks apgūta testu lietošana praksē. Atgriezeniskā saite nodrošinās palīdzēs attīstīt un nostiprināt dalībniekiem metožu lietošanas prasmes. Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki iegūs tiesības lietot Exploro kognitīvos testus psiholoģiskajā izpētē.

Līdz ar reģistrāciju kursā jums ir skatāmas pirmās divas tēmas. Katras nedēļas pirmdienā tiks nodrošināta piekļuve divām nākamajām tēmām, kuras aicinām noskatīties attiecīgās nedēļas ietvaros.

Kursa noslēgumā tiks organizēts gala pašpārbaudes tests.

Šī kursa saturs ir producēts neatkarīgi, un LU Open Minded komanda nav iesaistīta kursa satura tapšanā. Autortiesības uz kursa materiāliem pieder kursa veidotājam.