Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

1. Pievienojies

Lai piekļūtu kursa saturam, pievienojieties mācību platformai.

2. Iegādājies

Ja kurss nav iegādāts, to varat izdarīt šeit.

3. Izbaudi

Vēlam aizraujošas un vērtīgas studijas!
Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

Astronomija ir īpaši interesanta ar to, ka atrodas nepārtrauktā attīstībā. Pateicoties jaudīgiem teleskopiem, jauni atklājumi seko cits citam. Daži atklājumi nostiprina iepriekšējās atziņas, citi liek pārskatīt esošos priekšstatus un veidot jaunas teorijas. Šis kurss sniedz pārskatu par kosmisko objektu daudzveidību, patreizējo situāciju Visuma izpētē un vēl neatbildētajiem jautājumiem, kas rodas pētījumu gaitā. Tas liks arī aizdomāties par cilvēka vietu šajā pasaules ēkā.

Par lektoru

Ilgonis Vilks ir Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks, kurš plašākai publikai pazīstams ne tikai pateicoties savam zinātnieka darbam, bet arī spējai par zinātnes atklājumiem runāt vienkāršā un aizraujošā veidā.

Kursa saturs ir paredzēts katra individuālajai pilnveidei; par tā noklausīšanos apliecinājuma izsniegšana nav paredzēta.

Nodarbību saraksts