Sandra Jēkabsone: Praktiskā makroekonomika

1. Pievienojies

Lai piekļūtu kursa saturam, pievienojieties mācību platformai.

2. Iegādājies

Ja kurss nav iegādāts, to varat izdarīt šeit.

3. Izbaudi

Vēlam aizraujošas un vērtīgas studijas!
Sandra Jēkabsone: Praktiskā makroekonomika

Makroekonomikas notikumi mūsdienās ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, jo nepārtraukti notiek dažādas ekonomiskās aktivitātes, kas skar arī katra sabiedrības locekļa personiskās intereses. Ikdienā mēs saskaramies ar tādiem jēdzieniem kā “procentu likme”, “cenu līmenis”, “bezdarbs” un “nodarbinātība”, “valūtas maiņas kurss”, “investīcijas”, “maksājumu bilance” utt.

Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam priekšstatu par makroekonomikas jēdzieniem un pamatkategorijām, kā arī galvenajām likumsakarībām, ko pēta makroekonomika. Kursa ietvaros paredzēts iepazīstināt klausītājus ar ekonomiskās aktivitātes rādītājiem (iekšzemes kopproduktu, cenu indeksiem, bezdarba līmeni u.c.) un to mijiedarbību, raksturot ekonomiskās aktivitātes svārstību cēloņus un valdības iespējas regulēt ekonomiku ar dažādu instrumentu palīdzību, izvērtējot to iespējamo ietekmi uz ekonomisko situāciju un paredzamos blakus efektus. Tāpat paredzēts aplūkot dažādu tirgu (preču un pakalpojumu, finanšu, resursu) darbību, piedāvājuma un pieprasījuma īpatnības atsevišķos tirgos un to lomu kopējā tautsaimniecības sistēmā.

Kursa apguves laikā, iepazīstoties ar dažādiem teorētiskajiem modeļiem, klausītāji iegūs priekšstatu par galvenajām makroekonomiskajām likumsakarībām, lai varētu patstāvīgi analizēt un vērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus un valdības īstenoto ekonomisko politiku.

Nodarbību laikā tiks aplūkotas dažādas ekonomiskās situācijas, iespēju robežās tās tuvinot reāliem notikumiem, analizējot Latvijas tautsaimniecības aktuālas problēmas. “Praktiskās makroekonomikas” kursā iekļautās tēmas ļaus labāk izprast esošo ekonomisko situāciju, tās attīstības virzienus nākotnē un valdības ekonomiskās politikas lēmumus.

Kurss organizēts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. Lekcijas tapušas un nofilmētas 2015. gadā.

Kursa saturs ir paredzēts katra individuālajai pilnveidei; par tā noklausīšanos apliecinājuma izsniegšana nav paredzēta.

Par lektori

Sandra Jēkabsone (Dr. oec.) ir Latvijas Universitātes profesore un pasniedz lekcijas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Viņas kompetencē ir tādas tēmas kā makroekonomika, ekonomikas politika, makroekonomikas analīze, investīciju politika u.c.