Gribasspēks. Ceturtās lekcijas mājasdarbs

Līdzīgi kā iepriekš, vēro savu impulsīvo daļu. 

Pamani impulsus un tā vietā, lai sekotu tiem, ieturi pauzi.

Šis vingrinājums vienlīdz labi darbojas gan, veicot vienkāršākas fiziskas darbības (ķermeņa pozas nomaiņa, siekalu norīšana u.tml.), gan sarežģītākas (reaģēšana uz cilvēku replikām, telefona signālu u.tml.).

Reakcija var būt identiska, bet, ieturot pauzi, tā būs apzināta izvēle. 

Vienlaikus (atsevišķos gadījumos) vari izvēlēties nesekot impulsam (piemēram, nenosist/neaizgaiņāt odu, kas kož).

Pamani automātiskās, impulsīvās reakcijas un ieturi pauzi, pirms reaģē.