Gribasspēks. Otrās lekcijas mājasdarbs

Pirmais vingrinājums

Tavā priekšā ir zelta zivtiņa vai džins. Kādas būs Tavas trīs vēlēšanās? 

Velti laiku pārdomām. Ja nu vēlēšanās tiks piepildītas? Vai tas ir tas, ko patiesi vēlies? Vai neizmantosi otru vēlēšanos, lai atceltu pirmo?

Nedomā kategorijās “iespējams/ neiespējams” – ļauj savai fantāzijai lidot. Pamani sava prāta rāmjus, kas ierobežo fantāziju un iztēli. Atceries, ka zelta zivtiņai/džinam nav it nekādu ierobežojumu – tie ir gatavi piepildīt jebkādu Tavu vēlēšanos.

Otrais vingrinājums

Brīžos, kad esi ikdienišķas, sadzīviskas izvēles priekšā (ko ēst, ko vilkt mugurā, pa kuru ceļu doties, kuru darbu darīt pirmo utt.), nemēģini izkalkulēt, kā būtu “pareizāk” vai izdevīgāk, bet pavaicā sev – ko es šobrīd patiesi vēlos? Nesteidzies. Ļauj sev sadzirdēt atbildi. 

Šādi mēs varam attīstīt ieklausīšanos savā gribā un atskārst, kas ir tas, ko patiesi vēlamies – ārpus pareizības, izdevīguma, vērtīguma, pienācīguma u.tml. kategorijām. Griba ir iracionāla.