Flat Preloader Icon

Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā lapā ir apkopoti klientu biežāk uzdotie jautājumi un mūsu sniegtās atbildes. Ja jūs piemeklējusi neziņa vai ziņkāre par LU Open Minded un mūsu rīkoto kursu norisi, šajā vietnē ceram to kliedēt. Ja tas neizdodas un jūsu jautājums ir neatbildēts, laipni aicinām rakstīt mums, izmantojot zibčatu (lapas labajā apakšējā stūrī), jautājuma formu (lapas lejasgalā) vai sūtīt e-pasta ziņu uz info@openminded.lv.


Neesmu saņēmis gaidīto e-pasta sūtījumu. Vai varat to atsūtīt vēlreiz?

Lūdzam pārbaudīt savas pastkastītes reklāmu un mēstuļu (spam) sadaļu – pastāv iespēja, ka sūtījumu atradīsiet tur. Kaut arī veicam visus nepieciešamos un ieteicamos priekšdarbus, lai mūsu sūtījumi sasniegtu adresātus, diemžēl dažkārt tie nenonāk e-pasta pamatsadaļā. Lai no tā izvairītos, laipni aicinām mūsu e-pasta adreses info@openminded.lv un studijas@openminded.lv pievienot savas pastkastītes kontaktiem.

Iegādājos kursu, bet e-pastā nesaņēmu apstiprinājuma ziņu.

Aicinām skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Tāpat arī lūdzam pārliecināties, vai norādījāt korektu e-pasta adresi. Ja sūtījumu neatrodat, lūdzam ar mums sazināties.

Neesmu saņēmis kursa kārtējo lekciju. Vai varat to atsūtīt vēlreiz?

Lūdzam ņemt vērā to, ka nesūtām lekcijas e-pastā. Saskaņā ar kursa norises grafiku lekcijas top pieejamas jūsu profilā LU Open Minded vietnē. Tas, ko saņemat e-pastā, ir tikai paziņojums par lekcijas pieejamību. Lai efektīvi pārvaldītu izsūtīto e-pasta ziņu plūsmu, šie paziņojumi bieži vien netiek izsūtīti vienlaikus ar lekciju publicēšanu. Lai piekļūtu lekcijām precīzi laikā, lūdzam doties uz savu lietotāja profilu. Pat, ja nepaspējat apgūt jaunāko kursa lekciju līdzko tā top pieejama, Jūsu mācību profilā piekļuve visām kursa lekcijām saglabājas līdz kursa piekļuves beigām.

Kad sāksies šis kurss? Cik lekcijas ir šajā kursā? Vai norādītā cena ir par visu kursu vai par vienu lekciju? 

Atbildes uz gandrīz visiem šāda veida jautājumiem atradīsiet, rūpīgi izlasot kursa aprakstu. Kursu aprakstus veidojam tā, lai iespējami īsā formā norādītu visu nepieciešamo informāciju par kursa norisi. Pieredze liecina, ka atbildes uz 90% klientu jautājumu jau ir atrodamas kursa aprakstā.

Vai varēšu noskatīties tiešsaistes kursa lekciju, ja nevaru tai pieslēgties lekcijas publicēšanas laikā?

LU Open Minded tiešsaistes lekciju kursi nenotiek tiešraidē (izņemot atsevišķus kursus, kur tas īpaši uzsvērts). Kursa dalībnieki saskaņā ar kursa grafiku saņem piekļuvi kursa lekciju video un papildmateriāliem LU Open Minded mājaslapā. Lekciju video ir skatāmi jebkurā laikā un vietā sešus mēnešus no reģistrācijas brīža. 

Vai tiešsaistes kursa lekcijas ir iespējams lejuplādēt datorā vai mobilajā ierīcē?

Nē, nav. Piekļuve kursa lekcijām LU Open Minded mācību platformā tiek nodrošināta līdz kursa satura piekļuves termiņa beigām. Ja nepaguvāt noskatīties lekcijas dotajā laikā, aicinām pagarināt piekļuvi kursam saturam šajā vietnes sadaļā. Jūsu pieteikums tiks apstrādāts vienas darba dienas laikā. Tāpat arī laipni aicinām lejuplādēt lekciju kopsavilkumus/prezentācijas un papildmateriālus (ja tie tiek piedāvāti).

Vai ir iespējams saņemt atlaidi dalībai LU Open Minded kursā?

Laipni aicinām pievērst uzmanību tam, ka LU Open Minded kursu cena jau ir ļoti neliela. Šī iemesla dēļ mēs nelabprāt piedāvājam atlaides arī mūsu pastāvīgajiem klientiem. Taču vienmēr ir iespējami neplānoti izņēmumi – spontānas atlaides un, ja kāds lekciju kurss netiek izpārdots, pastāv iespēja, ka pēdējā brīdī piedāvājam atlaidi dalībai tajā. Tāpat arī – ja jūsu finansiālā situācija šobrīd ir sarežģīta, taču vēlaties apgūt kādu no mūsu piedāvātajiem kursiem, atrakstiet mums īsu vēstulīti un, ļoti iespējams, atradīsim risinājumu.

Kam paredzēti LU Open Minded lekciju kursi?

Apgūt mūsu lekciju kursus ir aicināts ikviens bez izņēmuma, taču mūsu kursi radīti, pirmkārt domājot par tiem, kas jau beiguši savas studijas un šobrīd vēlas atgriezties universitātes solā pavisam jaunā kvalitātē – lai patiesi izbaudītu studiju procesu paša priekam un izaugsmei, sevis un pasaules izpētei. Ikviens no mūsu lekciju kursiem klausāms un uztverams bez priekšzināšanām, lai koncentrētā un vienlaikus vienkāršā veidā iepazītos ar aktuālām un nozīmīgām attiecīgo tēmu atziņām. Laipni aicinām to piedzīvot!

Vai visi LU Open Minded lekciju kursi, kas notiek vai notikuši klātienē, būs pieejami studijām tiešsaistē?

Ne visi. Vai kurss tiks filmēts, producēts un piedāvāts tiešsaistes studijām, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – piemēram, vai lektors tam piekrīt un vai par kursu ir pietiekami liela interese. Tiešsaistes studijām producējam tos kursus, kuri ir augstas kvalitātes, aktuāli un pieprasīti.

Pēc kāda principa tiek izvēlēti LU Open Minded pasniedzēji un lekciju kursu tēmas?

Mūsu pasniedzēji ir Latvijā vadošie savu jomu eksperti – akadēmiķi un praktiķi, kas veltījuši daudzus gadus savu tēmu izziņai, sekojot līdzi pasaules aktuālajām tendencēm. LU Open Minded kursi nereti ir viņu izzināto tēmu koncentrāts, kas pasniegts viegli uztveramā formā un plašai auditorijai saprotamā valodā. Izvēlētās kursu tēmas ir tās, kas, mūsuprāt, ir aktuālas un auditorijas pieprasītas, kur iespējams balanss starp augsta līmeņa piedāvājumu un auditorijas pieprasījumu. Liela daļa mūsu pasniedzēju ir Latvijas Universitātes mācībspēki. 

Kā iespējams kļūt par LU Open Minded kursu lektoru?

Esam atvērti un priecīgi par jaunām sadarbībām. Ja esat savas jomas eksperts ar cienījamu izglītību un/vai pieredzi un jums ir padomā tēma, kas, jūsuprāt, varētu interesēt plašāku auditoriju un piedāvāt ko jaunu sevis un pasaules izpētei, laipni aicinām ar mums sazināties, rakstot uz info@openminded.lv.

Iegādājos LU Open Minded kursu, bet satura kvalitāte un/vai studiju process mani neapmierina. Vai varu saņemt atpakaļ studiju maksu?

Mums žēl to dzirdēt, jo piedāvājam tikai tādus kursus, kuru kvalitāte saskaņā ar mūsu priekšstatiem ir augsta un kam nozīmīgs vairākums auditorijas sniedzis augstu vērtējumu, taču apzināmies, ka mūsu priekšstati var atšķirties, un respektējam Jūsu viedokli. Lūdzam rakstīt argumentētu pretenziju uz adresi studijas@openminded.lv.

Vai LU Open Minded klātienes kursos tiek piedāvāta kafijas/tējas pauze?

Līdzīgi kā studējot universitātē, arī mūsu kursos viss uzsvars ir uz lekciju saturu un aizrautīgu tēmas izziņu. LU Open Minded kursos parasti nepiedāvājam kafijas pauzi. Norises vietās, kur tas ir viegli nodrošināms, dalībniekiem piedāvājam ūdeni.

Kāda ir LU Open Minded saistība ar Latvijas Universitāti?

Latvijas Universitāte ir LU Open Minded primārais sadarbības partneris un līdzdibinātājs, taču LU Open Minded nav Latvijas Universitātes struktūrvienība, un LU Open Minded kursi nesniedz iespēju saņemt studiju kredītpunktus.

Vai LU Open Minded ir reģistrēta izglītības iestāde un vai LU Open Minded izsniegtie apliecinājumi par kursu apgūšanu sniedz iespēju saņemt kredītpunktus?

Nē, nav. Lai arī LU Open Minded pasniedzēji ir Latvijas vadošie akadēmiķi un savu jomu eksperti, piedāvātie lekciju kursi ir pirmkārt radīti jūsu personiskajai izaugsmei, pašizziņai un studiju priekam, aicinot izbaudīt atgriešanos universitātes solā – klātienē vai virtuāli. Tā nav formāla izglītība. Vienlaikus mūsu pieredze liecina, ka Latvijas darba devēji augstu novērtē LU Open Minded kursus un mūsu izsniegtie apliecinājumi par kursu apgūšanu tiek augstu novērtēti. Piemēram, Swedbank darbinieki līdz šim ir apguvuši jau vairāk nekā 15 LU Open Minded tiešsaistes lekciju kursus un kursu saturam un mācību procesam snieguši augstu vērtējumu. Apliecinājums par LU Open Minded kursu apgūšanu var kalpot kā nozīmīgs bonuss darba devēju acīs, liecinot, ka darbinieks ir atvērts jaunām prasmēm un zināšanām, ieinteresēts un uz attīstību orientēts. Šīs bieži vien tiek minētas kā nozīmīgākās īpašības, kas paaugstina konkurētspēju mūsdienu darba tirgū.

Vai ir iespējams Valsts Ieņēmumu dienestam iesniegtajā deklarācijā norādīt LU Open Minded rēķinu un atgūt maksu par studijām nodokļu atvieglojumu veidā? 

Nē, nav. LU Open Minded nav formāla izglītības iestāde.

Ja nevaru apmeklēt kādu iegādāta LU Open Minded klātienes kursa lekciju, vai manā vietā var nākt kāds cits?

Jā, lūdzu. Tikai svarīgi ir par to mums paziņot, rakstot uz info@openminded.lv.

Vai ir iespējams iegādāties klātienes kursa abonementu un norēķināties uz vietas, atnākot uz klātienes kursa lekciju?

Nē, tas nav iespējams. Kursos iespējams piedalīties tikai pēc iepriekšējas reģistrācijas un rēķina apmaksas. Visos LU Open Minded klātienes kursos vietu skaits ir ierobežots.

Vai varu pieteikties tikai uz vienu vai dažām no klātienes kursa lekcijām?

Tā kā visos LU Open Minded klātienes kursos vietu skaits ir ierobežots, priekšroka tiek dota tiem kursa dalībniekiem, kuri vēlas apmeklēt visas kursa lekcijas. Šāda iespēja pastāv tikai atsevišķos kursos un par to visērtāk uzzināt, rakstot uz info@openminded.lv.

Kāpēc es pēc klātienes kursa noklausīšanās nesaņēmu sertifikātu?

Lai saņemtu sertifikātu par kursa noklausīšanos, ir jāapmeklē visas kursa lekcijas. Šī iemesla dēļ laipni lūdzam piereģistrēt savu klātbūtni, atnākot uz lekciju.  Ja lekciju kādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams apmeklēt, taču apliecinājums Jums ir svarīgs, lūdzam sazināties ar LU Open Minded komandu – ja tas iespējams, piedāvājam nokavēto lekciju noklausīties ar citu kursa grupu. Ja tomēr apmeklētas visas kursa lekcijas, taču kursa apliecinājumu nesaņēmāt, lūdzam par to uzrakstīt uz  info@openminded.lv.

0
  Mans grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties
   0
    Mans grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties