Ivars Ījabs: Draugs uz palikšanu. ASV Eiropas politikā kopš 2. Pasaules kara

Ivars Ījabs: Draugs uz palikšanu. ASV Eiropas politikā kopš 2. Pasaules kara
Foto no Ivara Ījaba klātiens lekcijas Birojnīcā, Berga Bazārā.

Par kursu

Amerikas Savienoto Valstu loma Eiropas politiskajos procesos mūsdienās ir noturīgs un svarīgs faktors. Eiropas un Amerikas sadarbība, kopīgi veidojot “Rietumus”, pieder pie pasaules vēsturē ietekmīgākajām un stabilākajām aliansēm. Arī šodien Eiropa un ASV kopīgi strādā pie jauna brīvās tirdzniecības līguma (TIPP) un stiprina NATO jaunajā Eiropas drošības situācijā. Tomēr ASV loma arī pašā Eiropā ir politisku strīdu un diskusiju objekts. ASV reizēm tiek pārmesta neoliberālās ekonomikas un masu kultūras „uzspiešana” Eiropai, arī atšķirīga izpratne par starptautisko kārtību un cilvēktiesībām. Tādēļ antiamerikānisms daudzviet Eiropā ir kļuvis par vērā ņemamu politisku faktoru.

Šis kurss būs veltīts ASV lomai Eiropā kopš Otrā pasaules kara, īpašu uzmanību pievēršot tiem Eiropas nesenās vēstures momentiem, kuros ASV ir spēlējusi izšķirīgu lomu – Aukstais karš, Maršala plāns un Rietumeiropas atjaunotne, Amerikas loma Eiropas integrācijā un Austrumeiropas komunisma sagrāvē. Tā uzdevums ir veidot vēsturiski pamatotu un vienlaikus kritisku izpratni par ASV līdzšinējo politiku Eiropā, vienlaikus vaicājot arī par transatlantisko attiecību nākotni.


Kurss tapis ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā atbalstu.


1. LEKCIJA. EIROPAS VIETA ASV ĀRPOLITIKĀ: VĒSTURISKA PERSPEKTĪVA. VILSONS VS. MONRO. „IELŪGTĀ IMPĒRIJA” UN „NEGRIBĪGAIS HEGEMONS”

Lekcijas pirmā daļa

Lekcijas otrā daļa

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiCharles Krauthammer: The Unipolar Moment


2. LEKCIJA. EIROPA DRUPĀS: ASV KĀ (VIENĪGAIS) STABILITĀTES AVOTS PĒCKARA EIROPAS EKONOMIKĀ UN POLITIKĀ

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiFareed Zakaria: Are America’s Best Days Behind Us?


3. LEKCIJA. MĀRŠALA PLĀNS UN „LABKLĀJĪBAS VALSTS” DZIMŠANA EIROPĀ. ASV VIETA EIROPAS INTEGRĀCIJĀ

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiRobert Kagan: Of Paradise and Power. Izlasīt grāmatu līdz 53. lpp.


4. LEKCIJA. STARPTAUTISKĀ DROŠĪBA, ASV UN EIROPA: ANO UN NATO PIRMSĀKUMI UN ATTĪSTĪBA

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiRobert Kagan: Of Paradise and Power. Izlasīt grāmatu, sākot no 53. lpp. līdz beigām.


5. LEKCIJA. ASV UN „ĻAUNUMA IMPĒRIJAS” SATELĪTI: BRĪVĪBAS LIKTEŅI, DEMOKRĀTISKĀ OPOZĪCIJA, UNINFORMATĪVAIS KARŠ 


Lekcijas prezentācija
 pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiHoward Zinn: Of Paradise And Power


6. LEKCIJA. DZELZS PRIEKŠKARA KRIŠANA EIROPĀ: PRIEKŠNOTEIKUMI, NORISE, REZULTĀTI 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.
Materiāls lasīšanaiNick Whitney Jeremy Shapiro: Towards a post-American Europe: a power audit of EU-US relations


7. LEKCIJA. ASV UN „TRĪSKĀRŠĀ PĀREJA” AUSTRUMEIROPĀ PĒC KOMUNISMA SAGRĀVES: VALSTS, DEMOKRĀTIJA UN TIRGUS. „VAŠINGTONAS KONSENSS”

Materiāls lasīšanaiNick Whitney Jeremy Shapiro: Towards a post-American Europe: a power audit of EU-US relations


8. LEKCIJA. ASV, EIROPA UN LATVIJA: VĒRTĪBAS, INTERESES UN KOPĪGĀ NĀKOTNE

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.