Ansis Jurģis Stabingis: Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja

Ansis Jurģis Stabingis: Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja

Par kursu

Teju katru dienu tieši vai netieši mēs piedzīvojam dažādu veidu konfliktus. Tie var būt gan iekšēji, gan ārēji, taču ikviena konflikta sakne ir mūsu pašu prāts, un apzinātība kā metode vēršas pie konflikta saknes.

Apzinātība nav normatīva – tā nenosaka, kāda rīcība būtu “pareiza”, “laba” vai vēlama. Neviena rīcība pati par sevi nav ne laba, ne slikta. Vienkārši vienai rīcībai ir vienas sekas, citai – citas. Un apzinātības praktizēšana ļauj ieraudzīt šīs cēloņu un seku likumsakarības. Savukārt, iepazīstot sevi, mēs spējam adekvātāk reaģēt uz dažādām situācijām.

Šī kursa mērķis nav aplūkot konfliktu tipus, klasifikāciju, fāzes modeļus u.c. konfliktu pētniecības lietas. Šī kursa mērķis ir iepazīt un apgūt dažādas praktiskas apzinātībā balstītas prasmes, tehnikas un vingrinājumus, kas var palīdzēt labāk un adekvātāk risināt dažādas gan ārēju, gan iekšēju konfliktu situācijas.

Lekciju kurss nofilmēts 2019. gada pavasarī.


No iepriekšējo kursa dalībnieku atsauksmēm

“Patika pasniedzēja spēja reaģēt uz auditoriju, noturot tēmu. Patika pastāvīgās paralēles ar reālām dzīves situācijām, kā arī tas, ka tika doti konkrēti mājasdarbi, caur kuriem saprast, par ko ir runa.”

“Visvairāk patika lektora spēja viegli, saprotami pasniegt informāciju, aizraut un ieinteresēt.”

“Ansis iedeva man nepieciešamo pēdējo grūdienu (pili pilnā kausā), lai sāktu pats savu apzinātības ceļu. Skan gudrāk nekā ir realitātē, bet no Anša lekcijām iedvesmojos un katru rītu meditēju, veidoju savu apzināto dienu. Pagaidām sanāk tā vidēji, bet viss ar laiku un pacietību.”

“Iespēja paraudzīties uz konfliktsituācijām no sevis kā vienīgā risinājuma perspektīvas – ļoti noderīgi. Tāpat bija iespēja arī ieraudzīt savus iekšējos konfliktus un sajūtas kā galvenos ārējo konfliktu cēloņus – arī noderīgi, bet ne vienmēr patīkami.”

“Lielisks lektors, kas saprotamā veidā izskaidro tēmu un veicina domāšanu. Labi piemēri.”

“Dzīvas sarunas un konkrēti piemēri.”


Vienas lekcijas garums: 40-90 minūtes.

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš vēlas labāk pazīt sevi; apzināties un pārvaldīt savas emocionālās reakcijas. 

Ieguvumi: konkrētas tehnikas un paņēmieni, kas ļauj izvairīties no domāšanas veidiem un emocionālām reakcijām, kas ierosina un uztur konfliktsituācijas.


Par lektoru

Ansis Jurģis Stabingis pēc izglītības ir psihologs (M. Sc., LU). Strādājis par psihoterapeitu, kā arī pasniedzēju Zigmunda Freida Universitātē (Vīnē), RPIVA, RSU (Rīgā). Vada kursus un mācības organizācijām par personāla vadības un biznesa psiholoģijas tēmām apzinātības jomā (attieksme, stresa pārvaldība, laime kā prasme, mentālā higiēna, apzinātība attiecībās). Kā pasniedzējs “Apzinātības un miera praksē” piedāvā dažādus ar apzinātību saistītus lekciju kursus.


Lekciju saraksts

Pirmā lekcija. Cilvēka uztvere, domāšana, reakcija

Apzinātības prakse fundamentāli palīdz mums attīstīt spēju uztvert realitāti tādu, kāda tā ir, nevis kādu iedomājamies to esam. Tās laikā mēs attīstām savu vērīgumu – spēju pamanīt, ievērot, atšķirt. Uztverot lietas neprecīzi vai pavirši, arī mūsu interpretācija un reakcija uz situāciju kļūst pavirša un mazāk adekvāta. Ja neapzināmies savu ieguldījumu situāciju interpretācijā, mēs varam radīt konfliktus arī tur, kur to nav.


Otrā lekcija. No teorijas pie prakses: ko varam darīt uzreiz

Mainot savu uztveri un reaģējot uz situācijām citādāk, arī konflikta situācijas risināšanai paveras citas iespējas. Vienkāršākais veids, kā ikdienā praktizēt apzinātību, ir pievērst uzmanību tam, kas notiek šajā brīdī. Nevērtējot, neanalizējot, nekomentējot. To ir iespējams praktizēt vienmēr un jebkur – mājās, darbā, uz ielas.


Trešā lekcija. Atkārtošana kā mācību pamats

Mēs mācāmies caur atkārtošanu – apzinātu vai neapzinātu –, un visbiežāk mēs pat neapzināmies, ko un kā iemācāmies. Arī reakcijas, kas veicina konfliktus (nepacietība, nepieņemšana, pretenzijas, nelaipnība, nelabvēlība), mēs esam iemācījušies – visbiežāk neapzināti.


Ceturtā lekcija. Fiziskais pamats

Viens no resursiem, kura lietošanu apzināmies tikai daļēji, ir mūsu pašu ķermenis – tas var palīdzēt gan nomierināt, gan sakāpināt konflikta situāciju. Kā pārvaldīt savu ķermeni, lai tas palīdzētu nevis traucētu?


Piektā lekcija. Mērķi un konflikti

Mēs esam audzināti un pieraduši domāt, ka mērķi un plānošana cilvēka dzīvē ir būtiska. Tomēr, palūkojoties dziļāk, varam ieraudzīt, ka mērķi bieži ir konflikta avots un pat padara mūs nelaimīgus. 


Sestā lekcija. Identitāte

Iespējams, dziļākais avots visiem konfliktiem ir identitāte – atbilde uz jautājumu “kas es esmu”. Mēs varam identificēties ar lomām (darbinieks, tēvs, dēls, pircējs, vēlētājs), tāpat arī izmantot fundamentālākas identitātes (tautība, reliģija, pasaules uzskats), tomēr, kā redzēsim nodarbībā, katra identitāte rada potenciālu konfliktam.