Open.lv mācību platformas lietošanas noteikumi

Sveicināti Open.lv!

Open.lv ir klātienes un tiešsaistes izglītības projekts, kas piedāvā ikvienam pilnveidot sevi un aizrautīgi izzināt aktuālas tēmas kopā ar profesionāliem lektoriem no Latvijas un ārpus tās. Mūsu pasniedzēji ir vadošie savu jomu eksperti – akadēmiķi un praktiķi savā valstī, kas veltījuši daudzus gadus savu tēmu izziņai, sekojot līdzi pasaules aktuālajām tendencēm. 

Ikviens no mūsu lekciju kursiem klausāms un uztverams bez priekšzināšanām, lai koncentrētā un vienlaikus vienkāršā veidā iepazītos ar aktuālām un nozīmīgām attiecīgo tēmu atziņām. Laipni aicinām to piedzīvot!

Open.lv mācību platformu (turpmāk – Mācību platforma) nodrošina

SIA LU Open Minded, reģ. nr. 50103840161, juridiskā adrese Kuģu iela 26-31, Rīga, LV-1048

un

SIA Open Minded Courses, reģ. nr. 44103095561, juridiskā adrese Kuģu iela 26-31, Rīga, LV-1048

un

SIA Open Minded Practical, reģ. nr. 40203122427, juridiskā adrese Zeltiņu iela 11-35, Rīga, LV-1035.

Neskaidrību risināšanā ar mums iespējams sazināties, izmantojot e-pastu: info@open.lv

Open.lv nav reģistrēta izglītības iestāde. 


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, pirms uzsākat Mācību platformas izmantošanu. Jums ir nepieciešams piekrist lietošanas noteikumiem un iepazīties ar privātuma politiku. Ja Jūs nepiekrītat kādam no lietošanas noteikumiem, tad lūdzam Jūs neizmantot Mācību platformu.

1.2. Lietošanas noteikumi ik pa laikam var tikt grozīti. Mēs Jūs informēsim par grozījumiem lietošanas noteikumos. Ja pēc lietošanas noteikumu grozījumiem Jūs turpināt izmantot Mācību platformu, uzskatāms, ka Jūs piekrītat grozījumiem. 

2. Kā pieteikties kursiem?

2.1. Kursiem iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma formu Open.lv mājaslapā. 

2.2. Pēc kursa pievienošanas pasūtījuma grozam apmaksa (izņemot bezmaksas lekcijas) ir jāveic tiešsaistē, izmantojot maksājumu sistēmu Kevin (internetbankas norēķins) vai Stripe (norēķins ar maksājumu karti).

2.3. Pēc apmaksas veikšanas e-pastā saņemsiet maksājumu apliecinošu rēķinu un Mācību platformas piekļuvei nepieciešamo informāciju. 

2.4. Jums jāpievienojas Mācību platformai, izmantojot norādīto lietotājvārdu vai e-pastu. Mācību platformai iespējams pievienoties mājaslapā https://open.lv/, spiežot uz pogas “Pievienoties”.

2.5. Detalizēta informācija par kursa cenu, norises laiku, saturu un kārtību ir pieejama katra kursa aprakstā. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. Open.lv nav pienākuma sniegt atmaksu Lietotājam par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Lietotāja subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu bija savlaicīgi pieejama.  

3. Piedāvājums uzņēmumiem

3.1. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos ir iespēja noorganizēt arī juridisku personu darbinieku tiešsaistes apmācības kādā no mūsu kursiem. Šādā gadījumā uzņēmumam ir jāpiesaka vismaz desmit dalībnieki. Katram lietotājam ir savs profils un uzņēmumam ir iespēja sekot līdzi darbinieku progresam.

3.2. Šādos gadījumos, ciktāl vienošanās ar uzņēmumu nenosaka pretēji, ir piemērojami šie lietošanas noteikumi. 

4. Kursu norise 

4.1. Open.lv tiešsaistes lekciju kursi nenotiek tiešraidē (izņemot atsevišķus kursus, kur tas īpaši norādīts). Kursa dalībnieki saskaņā ar norādēm kursa aprakstā saņem piekļuvi kursa lekciju video un papildmateriāliem Mācību platformā. Lekciju video ir skatāmi jebkurā laikā un vietā. 

4.2. Lekcijas Jūsu lietotāja profilā ir pieejamas sešus mēnešus no kursa sākuma (ja nav norādīts cits piekļuves termiņš), proti 180 dienas. 

4.3. Lekcijas netiek sūtītas e-pastā, un tās nav iespējams lejuplādēt no Mācību platformas. Tomēr Jūs varat lejuplādēt lekciju prezentācijas un citus papildmateriālus, kā arī veikt savus lekciju pierakstus.

4.4. Kursa gaitā Jums ir iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes. Tomēr, ņemot vērā kursu daudzveidību un iespējamo jautājumu daudzumu, mēs negarantējam, ka vienmēr saņemsiet atbildes uz jebkuriem Jūsu jautājumiem. 

4.5. Open.lv ir tiesības atcelt, pārcelt vai izmainīt lekciju vai kursu norises kārtību neparedzētu situāciju gadījumos. Par izmaiņām Open.lv Jūs nekavējoties informēs, nosūtot paziņojumu uz e-pastu.

5. Sertifikāta iegūšana par kursa apgūšanu

5.1. Kursa noslēgumā Jums ir iespēja izpildīt noslēguma testu. Ja vismaz 70 % jautājumu ir atbildēti pareizi, automātiski saņemsiet elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu.

5.2. Open.lv nav izglītības iestāde. Kursu apgūšana nesniedz iespēju saņemt kredītpunktus vai reģistrēt kursa maksu nodokļu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par izglītību.

6. Intelektuālā īpašuma tiesības

6.1. Mācību platformas saturs, tajā skaitā, grafika, redakcionālais un cita veida saturs, dati, formatējums, noformējumi, burtveidoli, grafiki, HTML, fotogrāfijas, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, videoklipi un cits saturs, kas Jums kā Lietotājam ir pieejams, izmantojot mūsu pakalpojumus, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti. 

6.2. Jūs nedrīkstat izmantot, tajā skaitā kopēt, pārveidot, atveidot, lejuplādēt, pārkonfigurēt u.tml. intelektuālā īpašuma objektu bez Open.lv iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu).

6.3. Iegūstot piekļuvi kursiem, Jums tiek piešķirtas tiesības sešus mēnešus no kursa sākuma izmantot Mācību platformā pieejamo saturu izglītošanās nolūkos.

7. Open.lv atbildības atruna

7.1. Open.lv nodrošina piekļuvi saturam, ko veido lektori. Par lekciju saturu un lekcijās pausto viedokli atbild lektori. Tāpat lekciju laikā lektori var norādīt uz informācijas avotiem, kas pieejami trešo personu tīmekļa vietnēs. Open.lv negarantē, ka šāds trešās puses saturs būs bez maksas vai ka tas Jums šķitīs pieņemams vai citādi piemērots. Open.lv negarantē un neatbild, ka trešo personu tīmekļa vietnes ir bez ļaunatūras vai citiem piesārņotājiem, kas var kaitēt Jūsu datoram, mobilajai ierīcei vai jebkuram tajā esošam failam. Open.lv nav atbildīgs par kaitējumu, kas saistīts ar Jūsu piekļuvi šādam trešo personu saturam vai tā izmantošanu vai nespēju tam piekļūt un izmantot.

7.2. Open.lv nav atbildīgs par Mācību platformas lietošanas ierobežojumiem vai šķēršļiem, kas radušies trešo personu dēļ, piemēram, interneta pieslēguma vai elektrības piegādes pārrāvuma dēļ, Jūsu izmantotās ierīces sabojāšanās gadījumā u.tml.

7.3. Open.lv negarantē, ka Mācību platforma darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Open.lv veiks saprātīgus pasākumus Mācību platformā, lai šādas kļūdas un traucējumus novērstu pēc iespējas ātrāk.

7.4. Open.lv nav atbildīgs par Mācību platformas nesavietojamību ar Jūsu ierīcēm vai to programmatūru. Pirms pieteikšanās kursam pārliecinieties, vai Jūsu ierīce un tās izmantotā programma ir piemērota mūsu pakalpojumu izmantošanai. 

8. Lietotāju drošība un tiesības

8.1. Open.lv rūpējas, lai Jūsu lietotāja profils būtu drošs. Tomēr, ja konstatējat, ka Jūsu profilam ir notikusi nesankcionēta piekļuve, nekavējoties sazinieties ar mums: info@open.lv

8.2. Lai uzzinātu par Jūsu datu drošību un apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Ja Jūs uzskatāt, ka esam snieguši lietošanas noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi studijas@open.lv. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi.

9.2. Ja Jūs nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

9.3. Lietošanas noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu vai ārpustiesas kārtībā, tad strīdi ir risināmi Latvijas Republikas tiesās.