Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti

Dmitrijs Šostakovičs | Gustavs Mālers un Zigmunds Freids | Ludvigs van Bēthovens | Mūzikas izteiksmes līdzekļu revolūcija | PSRS vēsture un klasiskā mūzika | Publiskais koncerts | Romantiskās simfonijas nāve | Simfonijas cikls | Simfonijas žanra evolūcija un revolūcija | Sociālistiskais reālisms | Sonātes forma

Astoņas lekcijas ikvienam, kurš mīl mūziku un vēlas paplašināt savu izpratni par to erudīta un aizrautīga pasniedzēja vadībā.

Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti

Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš mīl mūziku un vēlas paplašināt savu izpratni par to erudīta un aizrautīga pasniedzēja vadībā.


Dalībnieku atsauksmes

“Pasniedzējs ļoti interesanti un spilgti stāsta par komponistiem, skaņdarbiem un dažādiem interesantiem faktiem.”

“Paldies, izcils kurss! Lektora zinātība ir apbrīnojama, tāpat lekciju vadīšana, saturs, noformējums – perfekti.”

“Ļoti interesants un svaigs skatījums uz it kā zināmām lietām. Aizraujošs un intriģējošs pasniegšanas veids.”

“Šī kursa laikā man bija vairāki “wow” momenti. Pēc šī lekciju kursa ar lielu interesi klausos gan Gustava Mālera darbus, gan Dmitrija Šostakoviča darbus. Jo tā vairs nav “vienkārši” mūzika, bet tur visam apakšā ir stāsts, kuru es pat nezināju. Man ļoti patika pasniedzēja pasniegšanas veids un saistošais stāstījums.”

“Patika profesora pasniegšanas maniere un piemēri. Sāku saprast atšķirības izpildījumos.”

“Ļoti patika saturs. Mūzikas vēsturei ieguvu pavisam citu, daudz dziļāku skatījumu.”

“No jauna atklāju aizmirstos simfoniskās mūzikas jaukumus. Tagad ar interesi skatos simfoniju atskaņojumus, jo interesanti pavērot, kā orķestra muziķi “dzīvojas”, spēlējot savus mūzikas instrumentus.”

“Pasniedzējs interesanti stāsta par sarežģītām tēmām un atklāj jaunus klasiskās mūzikas apvāršņus neprofesionāliem mūzikas mīļotājiem.”

“Ļoti patika kursa oriģinālā struktūra un saturs. Tika izcelts būtiskākais, nepievēršot uzmanību sekundārai informācijai, kas ir viegli pieejama citos avotos.”


Par kursu

Kas ir izcils komponists? Kas nosaka, ka viena autora mūziku spēlē gadsimtiem ilgi, savukārt cits tiek aizmirsts tūliņ pēc nāves? Kāpēc ir autori, kuri, neraugoties uz samērā zemo daiļrades lietderības koeficientu, kļūst slaveni un iegūst nemirstību, tikai pateicoties dažiem un pat vienam skaņdarbam?

Klausītāju subjektīvo pieredzi un pārliecību mēģināsim līdzsvarot ar objektīvo daiļrades izvērtējumu. Iedziļināsimies, kādi subjektīvi faktori ir bijuši par pamatu objektīvai dažādu komponistu daiļrades izcelšanai un pārcelšanai pāri citiem skaņražiem, kuru nozīme un ievērība nebūt nav zemē metama, bet tomēr neļauj tos pieskaitīt pie izcilību kategorijas.

Apskatīsim trīs izcilu komponistu devumu mūzikas kultūrvēsturē un izvērtēsim viņu personības, balstoties uz simfonijas žanra attīstības procesu, iezīmējot tā robežpunktus – sociālās un estētiskās nozīmības aizsākums klasicisma un hromatisma stilistikā (Bēthovens), pilnbrieds un noriets ekspresionisma priekšnojautās (Mālers) un žanra aktualitātes atdzimšana sociālistiskā reālisma estētikas skatījumā (Šostakovičs).


Par lektoru

Andris Vecumnieks ir komponists, diriģents, lektors un pedagogs. JVLMA simfoniskā orķestra klases vadītājs. JVLMA asociētais profesors (kopš 2005. gada). Kamerorķestra “Sinfonia concertante” mākslinieciskais vadītājs. LNSO bērnu koncertcikla vadītājs sadarbībā ar LeNeSOnu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Pasaules izcilākie (?) komponisti. I daļa

Kas ir izcils komponists? Kādi ir izcilības kritēriji? Kādas vērtības nosaka, ka viena autora mūziku spēlē gadsimtiem ilgi, savukārt cits tiek aizmirst tūliņ pēc nāves? Kāpēc ir autori, kuri, neraugoties uz samērā zemo daiļrades lietderības koeficientu, kļūst slaveni, populāri un iegūst nemirstību, tikai pateicoties dažiem un pat vienam skaņdarbam? Un kā lai izskaidro, ka citiem komponistiem, kuru daiļrades devums kvantitatīvi nebūt nav izvērtējams augsti, ir atstājuši nākamajām paaudzēm tādas kvalitātes, kur katrs skaņdarbs ir mūžīga vērtība?

Otrā lekcija. Pasaules izcilākie (?) komponisti. II daļa

Šajā lekcijā profesors Vecumnieks kopā ar kursa klātienes auditoriju spriedīs par dažādiem koponistu topiem, kā arī sastādīs savējo. Šīs un nākamo lekciju laikā lektors piedāvās klausīties dažādu komponistu skaņdarbu fragmentus. Šoreiz Džakomo Pučini.

Trešā lekcija. Ludvigs van Bēthovens. Mūzika un revolūcija. I daļa

Simfonijas žanra rašanās un tā nozīme Eiropas mūzikas kultūrā 18. gs. Mesa un simfonija; māksla un revolūcija; revolūcija un māksla.

Ceturtā lekcija. Ludvigs van Bēthovens. Mūzika un revolūcija. II daļa

Simfonijas žanra revolūcijas “aizsākums” L. van Bēthovena daiļradē. Saturiskā piedāvājuma, tēlu loka, tematikas un mūzikas izteiksmes līdzekļu revolūcija. Bēthovena mūzikas universālums 20.-21. gs. sociālpolitisko notikumu kontekstā.

Piektā lekcija. Gustavs Mālers. “Trīs nāves”. I daļa

Simfonija žanra attīstība un evolūcija 18.-21. gs. (no Haidna līdz Māleram). G. Mālera pareģojums “trīs nāves”. Pasaules modelis un tā izveide G. Mālera skatījumā ekspresionisma priekšnojautās.

Sestā lekcija. Gustavs Mālers. “Trīs nāves”. II daļa

Kāda ir Zigmunda Freida un Fjodora Dostojevska ietekme Gustava Mālera mūzikā? Kas kopīgs Māleram un Dmitrijam Šostakovičam? Un kā ar mīlestību komponista dzīvē? G. Mālera mūzikas “valoda”, galvenie darbi un simfonijas.

Septītā lekcija. Dmitrijs Šostakovičs. Personība un vara. I daļa

Personības un varas attiecības totalitārās sistēmas politisko un estētisko uzstādījumu kontekstā. Totalitārisma mākslas estētika, simfonija žanra “atdzimšana” totalitārisma apstākļos.

Astotā lekcija. Dmitrijs Šostakovičs. Personība un vara. II daļa

“Slepenraksts” un zemteksti. D. Šostakoviča simfonijas – laikmeta vēstures spogulis un PSRS vēstures sabiedriski politiskā konteksta atspoguļojums.

Jums arī varētu patikt…