Ansis Jurģis Stabingis: Vienkāršas prāta pārvaldīšanas tehnikas

“Kā neņemt lietas personiski” | Elpošana un prāts | Fiziskie vingrinājumi | Prāta kontroles tehnikas | Prāta pārvaldīšana un savaldīšana | Tolerance pret nenoteiktību | Uzmanības pārvaldīšana

Šo septiņu nodarbību fokuss ir praktiskas un ikdienā pielietojamas iemaņas, kas ļauj iepazīt, kā arī labāk pārvaldīt savu prātu.

Ansis Jurģis Stabingis: Vienkāršas prāta pārvaldīšanas tehnikas

Ansis Jurģis Stabingis: Vienkāršas prāta pārvaldīšanas tehnikas

Kursa auditorija: ikviens, kurš vēlas iegūt praktiskas un ikdienā pielietojamas iemaņas, kas ļauj iepazīt, kā arī labāk pārvaldīt savu prātu.


Dalībnieku atsauksmes

“Noderīgs, vērtīgs kurss, kur vienkāršiem vārdiem tika paskaidrotas vienkāršas lietas, par kurām ikdienā mēdzam aizmirst. Arī tehnikas un metodes ir saprotamas, ikdienā lietojamas. Ļoti patika, ka pēc katras lekcijas ir pieejams kopsavilkums, kuru var saglabāt. Lekcijas laikā nav jāuztraucas, ka kaut kas ir jāpieraksta, tiks aizmirsts.”

“Nepārblīvēti, skaidri, soli pa solim izklāstīta tēmas būtība.”

“Kurss viennozīmīgi noderēs mūsdienu 21. gadsimta stresainajam un “skrienošajam” cilvēkam. Kad apkārt notiek tik daudz lietu, prāts kļūst nemierīgs, un nemierīgs prāts nomāc ikdienas dzīvi. Izmantojot dažādās apgūtās metodes, ir iespējams atgriezt miera stāvokli prātam un uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti. Metodes palīdzēs arī nomierināties stresa situācijās.”

“Ļoti palīdzēja izprast dažādus prāta procesus un labāk saprast sevi. Saprast, ko un kā varu ietekmēt, lai mana ikdiena būtu mierīgāka. Paldies!”

“Kvalitatīvs un noderīgs saturs. Personīgi, kā cilvēkam, kas padziļināti interesējas par psiholoģiju, saturs nebija nekas svešs/jauns, taču arī sev atradu praktiskus un noderīgus ieteikumus un bija lieliski atkārtot teoriju.”

“Vienkāršā veidā pasniegts kurss, kas ļauj ātri adaptēt piedāvātās tehnikas dzīvē. Mācības ļoti labi strukturētas, viegli uztveramas un interesantas.”

“Lektora miers iedvesmo.”

“Man šis ir pirmais online kurss un, manuprāt, viss ir izcili. Pie kam esmu sākusi aizdomāties un apstādināt par savu mutuļojošo prāta skrējienu. Paldies Jums!”

“Praktizējot pasniedzēja ieteiktās tehnikas, man izdevās atbrīvoties pat no panikas lēkmēm. Izmantoju sadzīvē dažus prāta vingrinājumus. Šajā kursā iegūtās zināšanas un iemaņas man ir noderējušas vairāk nekā speciāli apgūta meditācija pie citiem pasniedzējiem. Paldies Ansim par lielisku pasniegšanas veidu!”

“Katru tikšanos ar lektoru uzskatu par īpašu dāvanu. Esmu dziļi pateicīga!”


Par kursu

Sena gudrība māca, ka gan laimes, gan nelaimes avots ir atrodams vienuviet – mūsu pašu prātā. Taisnība vien ir – mūsu prāta stāvoklis nosaka mūsu dzīves kvalitāti. Ja piedzīvojam satrauktus, dusmīgus un raižpilnus prāta stāvokļus, tad tas atstāj sekas: mēs nespējam adekvāti novērtēt situāciju, pieņemt labākos lēmumus un īstenot tos dzīvē. Nemierīgs, nepieslēgts un izkaisīts prāta stāvoklis atstāj nevēlamas sekas uz mūsu ikdienu – uz darbu, attiecībām un dzīves kvalitāti kopumā.

Savukārt, ja mūsu prāts ir mierīgs, skaidrs un modrs, mēs situāciju redzam skaidri un varam reaģēt adekvāti un pieņemt labākus lēmumus, tādējādi darbojoties mērķtiecīgāk un jūtoties priecīgāk, dzīvojot kvalitatīvāk.

Kā pārvaldīt prātu? Kā to nomierināt? Ir pieejamas gadu simtiem zināmas un mūsdienu zinātnes pētījumos apstiprinātas vienkāršas metodes. Par tām runāsim un tās izmēģināsim šajā tiešsaistes lekciju kursā.

Kursa fokuss ir praktiskas un ikdienā pielietojamas iemaņas, kas ļauj iepazīt, kā arī labāk pārvaldīt savu prātu. Kursa teorētiskais pamats ir mūsdienu neirozinātņu, psiholoģijas un apziņas pētniecības jaunākie atzinumi, kā arī dažādas Austrumu garīgās tradīcijas (budisms, advaita un joga).

Kurss filmēts un producēts 2020. gada pavasarī. 


Kursa tēmas:

– Fiziski vingrinājumi (poza, atslābināšanās);
– Elpošanas vingrinājumi (dažāda veida elpa);
– Fiziskā bāze prāta pārvaldīšanai (četri fiziskie pamati);
– “Ātrā palīdzība” prāta nomierināšanā;
– Uzmanības pārvaldīšanas metodes;
– Formālās un neformālās prakses vingrinājumi;
– Metodes ar skaņu (mantru) izmantošanu;
– Sarežģītāki (bet efektīvāki) vingrinājumi prāta transcendencei.

Klausītāju ieguvums:

– Praktiskas un uzreiz lietojamas metodes prāta nomierināšanai;
– Izpratne par teorētiski – racionālo pamatu šo metožu lietošanai;
– Iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes;
– Kursa nodarbību konspekts – praktisko metožu “rokasgrāmata”;
– Papildmateriāli tēmu padziļinātai izpētei (tiem, kas to vēlas);
– Vadīti audio vingrinājumi.


Par lektoru

Ansis Jurģis Stabingis pēc izglītības ir psihologs (M. Sc., LU). Strādājis par psihoterapeitu, kā arī pasniedzēju Zigmunda Freida Universitātē (Vīnē), RPIVA, RSU (Rīgā). Vada kursus un mācības organizācijām par personāla vadības un biznesa psiholoģijas tēmām apzinātības jomā (attieksme, stresa pārvaldība, laime kā prasme, mentālā higiēna, apzinātība attiecībās). Kā pasniedzējs “Apzinātības un miera praksē” piedāvā dažādus ar apzinātību saistītus lekciju kursus.


Nodarbību plāns

Ievada nodarbība. Prāts, tā pārvaldīšanas pamatprincipi, prāta novērošana

Ikviena mērķtiecīga nodarbe kritiski domājošiem cilvēkiem sākas ar informācijas ievākšanu. To pašu var attiecināt uz prātu. Ja vēlamies prātu pārvaldīt, tas ir jāiepazīst, savukārt, lai to iepazītu, ir nepieciešams par to ievākt informāciju. Šajā gadījumā ievākt informāciju nenozīmē lasīt psiholoģijas grāmatas, bet gan pavisam vienkāršu, taču ārkārtīgi efektīvu metodi – vērošanu.

Otrā nodarbība. Fiziskie vingrinājumi prāta pārvaldīšanai

Prāta pārvaldīšanu var sākt ar vieglāku uzdevumu – sava ķermeņa, konkrētāk, ķermeņa pozas pārvaldīšanu. Mēs zinām, ka mūsu mentālais stāvoklis iespaido ķermeņa pozu, bet tas darbojas arī otrādi – ķermeņa poza iespaido mentālo stāvokli – emocijas, uztveri un prāta funkcionēšanu.

Trešā nodarbība. Elpošana un prāta darbība

Elpa ir “interfeiss” starp mums un mūsu ķermeņa autonomo nervu sistēmu. Ķermeņa procesus, kurus nevaram pārvaldīt tiešā veidā, mēs varam ietekmēt caur elpošanu.

Ceturtā nodarbība. Uzmanības pārvaldīšana

Uzmanība – tiešākais un prātam tuvākais instruments, ar kura palīdzību varam pārvaldīt savu prātu. Pamatlikums – tas, kam pievēršam uzmanību, attīstas. Kam nepievēršam – tam nav izredžu.

Piektā nodarbība. Uzmanības koncentrēšana, “atvērtā” uzmanība

Uzmanība ir līdzīga muskulim – jo vairāk to trenēsim, jo labāk tā mums klausīs. Bet tikpat svarīgi ir uzmanību apzināti atpūtināt. Šādu iespēju dod vingrinājums “atvērtā uzmanība”. Mantra kā vingrinājums.

Sestā nodarbība. Tolerance pret nenoteiktību

Neskaidras situācijas gadījumā mūsu “dabiskā” tendence ir fantazēt par iespējamajiem ļaunākajiem scenārijiem, lai tādējādi it kā sagatavotos. Tas palīdz izdzīvot, bet “laupa” mieru un satrauc prātu. Lai prāts būtu mierīgs, ir būtiski iemācīties pieņemt neziņu. Tolerance pret nenoteiktību nozīmē spēju saglabāt mieru tad, kad trūkst informācijas.

Septītā nodarbība. Distance. Ko nozīmē “(ne)ņemt lietas personiski”

Distances ieturēšana starp sevi un notiekošo (jo īpaši to, kas notiek paša prātā, – domām, emocijām, stāstiem, pārdzīvojumiem) ir “visjaudīgākā” prāta nomierināšanas tehnika, lai gan, iespējams, arī vissarežģītākā, kuras apgūšana prasa zināmu laiku. Bet tas vienmēr ir iespējams – tas ir tikai prakses un laika jautājums. 

Jums arī varētu patikt…