Edmunds Vanags: Kā mācīties: padomi nebeidzamas pašizaugsmes ceļam

Psiholoģija | Prāts un domāšana | Ass prāts | Modrs prāts | Mācīšanās | Prāta spējas | Demences novēršana | Prāta spēju attīstīšana | Prāta nostiprināšana | Kā mācīties | Kā mācīties efektīvi | Zināšanu nostiprināšana | Zināšanu lietošana | Kognitīvās rezerves

Trīs kompaktu lekciju kurss ikvienam, kurš vēlas savu prātu turēt asu un modru.

Edmunds Vanags: Kā mācīties: padomi nebeidzamas pašizaugsmes ceļam

Edmunds Vanags: Kā mācīties: padomi nebeidzamas pašizaugsmes ceļam

Klausītāji, auditorija: šo kursu aicināts ir klausīties ikviens pieaugušais, neatkarīgi no vecuma, izglītības vai sociālā statusa.


Dalībnieku atsauksmes

“Ļoti patika un palīdzēja saprasts, ko es gribu.”

“Vienkārši, saprotami, motivēja pārskatīt savu mācīšanās procesu.”

“Es zinu, ka jāmācās, bet lekcijās strukturēti, ar pamatojumiem pateikts, kādēļ to darīt, kā to darīt un kā veidot mācīšanās procesu.”

“Tā kā mana profesija ietver nepārtrauktu mācīšanos, tad ļoti labi noderēja skaidrojums par mācīšanās procesa plānošanu un regularitāti. Skaidrojums par informācijas atcerēšanos un metodēm tās pielietošanā ļoti palīdzēs tālākajā mācīšanās procesā.”

“Ļoti vērtīgs un motivējošs kurss, kas vienkāršā un saprotamā veidā paskaidroja mācīšanās nozīmību un nešauboties ļāva šo procesu izvirzīt kā vienu no prioritātēm dzīves kvalitātes uzturēšanai ilgtermiņā.”

“Paldies lektoram par brīnišķīgo lekciju kursu. Vēlos turpināt mācīties.”

“Zinātniskos pētījumos balstīts skaidrojums, kā mācīties. Lektors ļoti vienkārši un saprotami skaidro un lauž stereotipus par mācīšanos.”

“Konspektīvs un būtiskāko apkopojošs mācību kurss.”


Par kursu

Agrāk valdījušie uzskati, ka mūsu prāts pārstāj attīstīties aptuveni 20 gadu vecumā, ir novecojuši. Šodien mēs labi zinām, ka cilvēki var attīstīt savas prāta spējas 25, 35, 55 un pat 80 gadu vecumā.

Pētījumi uzrāda, ka izglītība būtiski pagarina cilvēka mūža ilgumu – ļauj dzīvot ilgāk un kvalitatīvāk. Cilvēki, kuri mācās visa mūža garumā, mazāk slimo ar vecuma slimībām, vieglāk un elastīgāk pieņem pārmaiņas un ir laimīgāki, dzīvespriecīgāki.

Cilvēki, kuri mācās, ir ar pozitīvāku paštēlu – pašpārliecinātāki un brīvāki no aizspriedumiem.

Šis īsais kurss ir kā aicinājums, pamudinājums un iedvesma uzsākt un/vai turpināt mācības, lai arī kādā dzīves posmā tu nebūtu!

Kurss sastāv no trim kompaktām lekcijām. Pirmā lekcija ir veltīta daudzajiem ieguvumiem, kuru saistība ar mācīšanos ir zinātniski pierādīta. Savukārt kursa otrajā un trešajā lekcijā psihologs Edmunds Vanags stāstīs par to, kā mācīties labāk un efektīvāk, lai patiešām iemācītos un spētu iemācīto pielietot plašākā kontekstā.

Kurss filmēts 2023. gada vasarā.


Par lektoru

Edmunds Vanags ir klīniskais psihologs, psiholoģijas doktors, Latvijas Universitātes lektors, pasniedz kognitīvo un neiropsiholoģiju, kā arī kiberpsiholoģiju kursus. Pētnieks vairākos starpdicsiplināros pētījumos, kuros galvenie pētniecības objekti ir kognitīvie procesi un to saistība ar neirofizioloģiskajiem procesiem, fizisko aktivitāti, mākslīgā intelekta sistēmām. Piedalījies vairākās starptautiskās psiholoģijas un neirozinātnes konferencēs ar ziņojumiem, piemēram, ESCAN, ESCOP.