Evija Apine, Sandis K. Dūšelis: Apzinātība darba vietā. Kā strādāt līdzsvarotāk?

Apzinātības prakses ieguvumi | Atslābināšanās vingrinājumi | Darba dzīves līdzsvars | Darba produktivitāte | Darbības un esības modalitātes | Fiziskā un garīgā labklājība | Izdegšanas simptomi | Meditācija | Nervu sistēmas nomierināšana | Profesionālā izdegšana | Sevis pieņemšana | Stresa pārvadlība

Apzinātības prakses pamatprincipi, kas palīdzēs vairot darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu, kā arī uzlabos apmierinātību ar darbu un dzīvi kopumā.

Evija Apine, Sandis K. Dūšelis: Apzinātība darba vietā. Kā strādāt līdzsvarotāk?

Evija Apine, Sandis K. Dūšelis: Apzinātība darba vietā. Kā strādāt līdzsvarotāk?

Klausītāji, auditorija: šī kursa atziņas un praktiskie vingrinājumi noderēs ikvienam bez izņēmuma, palīdzot veidot ikdienu skaidrāku, ražīgāku un priekpilnāku.


Dalībnieku atsauksmes

“Vienkāršā, skaidrā un uzskatāmā veidā pasniegta vērtīga informācija un pieredze.”

“Harmoniski, apgaroti, pārliecināti un pieredzes bagāti pasniedzēji. 100 % patika!”

“Iejūtīgi un gudri pasniedzēji, kas dalās ar savu pieredzi. Ļoti noderīgi, īpaši šajā pandēmijas laikā. Šajā kursā ieguvu savas pirmās nopietnās zināšanas par to, kas ir meditācija.”

“Patika divu lektoru sadarbība, pieredzes stāsti un praktiski meditācijas vingrinājumi. Katras lekcijas garums bija optimāls, lai varētu koncentrēties un sekot līdzi saturam. Pozitīva, atbalstoša noskaņa palīdz uztvert sacīto.”

“Ļoti vērtīgi, paldies! Daudzas jau it kā zināmas izpausmes un parādības tika kārtīgāk saliktas pa plauktiņiem. Esmu uz strukturālu domāšanu tendēts cilvēks, un apzinātība, izrādās, patiesībā jau ir praktizēta, īpaši neiedziļinoties, kas tas tāds. Bija gan interesanti un svaigi uzzināt ko jaunu, kaut vai palīdzošās tehnikas, gan patīkami dzirdēt noformulētus apstiprinājumus. Ļoti iedvesmoja piemēri no reālās dzīves.”

“Ļoti vērtīgs kurss, liels paldies! Tieši tas, kas mūsdienu straujajā dzīves un darba ritmā nepieciešams. Daudz vērtīgu atziņu, domu graudu, ieteikumu un, protams, ļoti vērtīgas meditācijas.”

“Cilvēkam, kurš pirmoreiz iepazīstas ar meditāciju, pietiekami izzinoši, noderīgi praktiskie vingrinājumi.”


Par kursu

Apzinātības prakse ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tā ietver konkrētas zināšanas, apzinātību attīstošas meditācijas un pašregulācijas prasmes – vingrinājumus skaidrākam prātam un veselākam ķermenim.

Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram, Oksfordā ir izstrādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačūsetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti, un lekciju ietvaros iepazīstināsim ar vairāku pētījumu secinājumiem.

Vairākas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutcshe Bank, Carlsberg, IF u.c. apmāca savus darbiniekus apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī – lai uzlabotu apmierinātību ar darbu un dzīvi kopumā.

Mēs varam daudz zināt par apzinātību, taču to izkopt var tikai praktizējot, tāpēc kursa gaitā tiks piedāvāti nelieli vingrinājumi apzinātības nostiprināšanai, kurus jūs varēsiet izmantot atkārtoti.

Lekciju kurss pirmo reizi tiešsaistē notika 2017. gada vasarā.


Pasniedzēji

Evija Apine, Mg. Soc. D., pieredzējusi uzņēmumu un organizāciju supervizore un Sandis K. Dūšelis, Mg. Psych. pieredzējis psihologs, psihotereits un uzņēmējs. Viņi abi ir meditētāji, augstu vērtēti pasniedzēji un apzinātības praktizētāji ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Kas ir un kas nav apzinātības prakse

Iepazīsimies ar lektoriem un kursa plānu, uzzināsim, kas ir un kas nav apzinātības prakse, dzirdēsim par darbības un esības modalitātēm. Tāpat arī izmēģināsim “rozīnes meditāciju”, kas mums parādīs, cik daudz bagātīgu iespaidu varam gūt no šķietami vienkāršām pieredzēm, ja pievēršam tām nepieciešamo uzmanību.

Otrā lekcija. Apzinātības prakses vēsturiskās saknes

Runāsim par apzinātības prakses vēsturiskajām saknēm, zinātnisko pamatu un daudzajiem ieguvumiem, ko apstiprina vairāki mūsdienās veikti pētījumi. Lekcijas noslēgumā Evija piedāvā vadītu elpas vērošanas meditāciju, kā arī lektori atbild uz dažiem klātienes auditorijas jautājumiem.

Trešā lekcija. Stress un atslābināšanās tehnikas

Ārējie un iekšējie personīgie resursi. Ārējie un iekšējie stresori. Apzinātība kā instruments, kas ļauj pamanīt, kā un cik lielā mērā mēs paši sevi ietekmējam (izraisām un uzturam stresu). Simpatiskā nervu sistēma un parasimpatiskā nervu sistēma. Stress prātā un ķermeniskās reakcijas uz stresu. Atslābināšanās tehnikas. Trīs stratēģijas stresa mazināšanai.

Ceturtā lekcija. Kā apzinātība var palīdzēt stresa situācijās

Tendence pārlieku daudz domāt par nākotni attīsta nemieru, satraukumu, trauksmi. Savukārt paradums kavēties pagātnē veicina nomāktību. Sevis vērošana palīdz attīstīt spēju pamanīt, kad un kur savās domās esam aizklīduši, un atgriezt uzmanību atpakaļ esošajā mirklī. Domas, kas raksturīgas stresam, – “es nedrīkstu kļūdīties, es nedrīkstu citus pievilt, droši vien ar mani kaut kas nav kārtībā” u.c. Apgūsim “ātrās palīdzības” paņēmienu, kas palīdz atslābināt stresa radīto muskuļu sasprindzinājumu, un ķermeņa skenēšanas meditāciju. Uzzināsim, kas palīdz nomierināt nervu sistēmu.

Piektā lekcija. Attieksme meditējot un izdegšana

Praktizējot meditāciju, ir svarīgi kultivēt labvēlīgu attieksmi, kas ietver – nekritizēšanu, pacietību, “iesācēja prātu”, uzticēšanos, necenšanos, pieņemšanu, atlaišanu/ļaušanos. Izdegšana nenotiek vienā dienā, tas parasti ir process, kura laikā mēs sevi “iztērējam”. Šis process bieži vien sastāv no vairākiem posmiem un iesākas pozitīvi.

Sestā lekcija. Fiziskā un garīgā labklājībā

Kā atpazīt izdegšanu un ko varam darīt, lai iegūtu līdzsvaru fiziskai un garīgai labklājībai? Aplūkosim izsīkuma piltuvi. Ja mums ir pārāk daudz darba vai citas atbildības, mēs nododamies dzīves optimizācijai, un tas bieži nozīmē upurēt hobijus un sociālo dzīvi, lai koncentrētos uz darbu. Nodarbības noslēgumā apgūsim labvēlības meditāciju.

Septītā lekcija. Negatīvās pārliecības un laipnība

Mūsu negatīvās emocijas, prāta stāvokļi un automātiskās negatīvās domas (“es slikti izskatos”, “man nekas nesanāks” utt.) veido gana daudz iemeslu sliktai pašsajūtai, tāpēc labvēlīgu prāta stāvokļu kultivēšana ir īpaši svarīga. Aplūkosim negatīvās pārliecības un idejas, kā veicināt apzinātību darba vietā.

Astotā lekcija. Apzinātības prakses ieguvumi darba vidē

Noslēdzošajā lekcijā runāsim par to, kā organizācijas var izmantot apzinātības praksi un kādi ir organizāciju būtiskākie ieguvumi no tās.

Jums arī varētu patikt…