Inga Šadurska: Emocionāli inteliģents un iedvesmojošs līderis

Brūsa Takmena grupu veidošanās modelis | Darbinieka motivācija | Darbs ar komandu | DiSC uzvedības stila modelis | Emociju kontrole | Emocionālā inteliģence | Gudra komandas vadīšana | Kas ir līderis | Kompetents darbinieks | Līdera kvalitātes | Organizācijas kultūras veidošana | Situatīvā vadība

Kursa mērķis ir palīdzēt vadītājiem un komandas dalībniekiem atrast vislabāko sadarbības veidu, atpazīt un pilnveidot savus talantus un saprast, kā sasniegt komandas un organizācijas mērķus.

Inga Šadurska. Līderis

Inga Šadurska: Emocionāli inteliģents un iedvesmojošs līderis

Klausītāji, auditorija: šis kurss noderēs ikvienam, kurš vada vai vēlētos vadīt lielāku vai mazāku komandu, ikvienam, kurš saskaras ar situācijām, kad jāīsteno kāds projekts vai uzdevums, kurā jāuzņemas vadoša loma. Tāpat tas var būt noderīgs ikvienam, kurš ir komandas daļa un vēlas saprast, kā labāk sadarboties ar citiem, izmantot savas kompetences un atgūt vai stiprināt motivāciju.


Dalībnieku atsauksmes

“Lektore ļoti izsmeļoši izstāstīja savu kursu. Ieguvu daudz jaunu zināšanu par šo tēmu.”

“Dzirdētais palīdzēja saprast vadības komandas, kā arī pašas stiprās un pilnveidojamās puses.”

“Ļoti saprotošs un visaptverošs materiāls, motivē uz pašattīstību un papildus darbu ar sevi.”

“Ļoti interesants un noderīgs kurss, kas lika aizdomāties par savu pieredzi komandas vadībā, par emocionālās inteliģences trūkumu maniem augstākajiem vadītājiem, kā arī ļoti noderīgi bija pašrefleksijas uzdevumi.”

“Ļoti noderīgi gan vadītajiem, gan jebkuram, kurš atrodas darba attiecībās.”

“Praktiskas lietas un labs skatījums uz organizatoriskām lietām.”

“Noderīgi. Palīdzēja saprast esošo situāciju kolektīvā un to, kādai tai būtu jābūt.”


Par kursu

Kas ir labs līderis un vai mums visiem par tādiem jākļūst? Kā pamanīt emociju ietekmi lēmuma pieņemšanas situācijā? Kā vadīt komandu gudri un vērīgi, ņemot vērā katra darbinieka kompetenci un motivāciju? Kā veidot organizācijas kultūru tā, lai katrs no tās darbiniekiem svētdienas vakarā, domājot par pirmdienas rītu, justos iedvesmots?

Šis kurss piedāvā ieskatu vairāku teoriju perspektīvās – DiSC, situatīvā vadība, emocionālā inteliģence, Brūsa Takmena grupu veidošanas modelis –, kas ļauj saprast un pilnveidot vadītāja un līdera lomu darbā ar savām komandām. Piedāvātie skatījumi uz komandas un katra tās dalībnieka lomu, kompetences un motivācijas savstarpējo ietekmi un dažādajiem uzvedības stiliem vienlīdz palīdzēs gan vadītājam, gan katram komandas dalībniekam atrast vislabāko sadarbības veidu, atpazīt un pilnveidot savus talantus, kā arī saprast, ko nākotnē darīt citādāk, lai sasniegtu komandas un organizācijas mērķus.

Kurss veidots sadarbībā ar izglītības programmu “Iespējamā misija” un ir daļa no līderības attīstības programmas skolu direktoriem “3+3+3”.

Kurss filmēts un producēts 2022. gada rudenī, pirmo reizi publicēts 2023. gada pavasarī.


Par pasniedzēju

Inga Šadurska ir organizāciju attīstības konsultante, apmācību veicinātāja un supervizore, kurai lielu gandarījumu sniedz ikviena profesionāļa atbalstīšana viņa veiksmes ceļā caur personīgajiem attīstības procesiem, izaicinājumiem un uzdevumiem. Īpašu uzmanību velta tieši vadītāju attīstības procesiem un jautājumiem, kā arī dažādu apmācību programmu veidošanai. Teju 20 gadus darbojusies starptautisku uzņēmumu personāla attīstības un personāla vadītājas amatos – mazumtirdzniecības, konsultāciju un biznesa centra vadības sektoros –, kā arī bijusi “Deloitte University” universitātes programmu veicinātāja. Šobrīd darbojas kā “Iespējamās misijas” skolu direktoru programmas “3+3+3” apmācību vadītāja un supervizore. Vairāk nekā 10 gadus aktīvi atbalsta vadītājus un viņu komandas personīgajos un profesionālajos izaicinājumos ar koučinga un mentoringa pieejām, individuālām un komandu supervīzijām, kā arī veicina apmācību programmas un grupu darbus.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Līderis un vadītājs – īpašības, funkcijas un atšķirības

“Līderis” un “vadītājs” – atšķirības, vadot komandas un veicot ikdienas uzdevumus, lai sasniegtu organizācijas mērķus.

Otrā lekcija. Emocionālā inteliģence, vadot komandu

Kas ir EI (emocionālā inteliģence) – kas to veido, kādas ir pamatkompetences un kāda ir emociju nozīme; kā mēs varam atpazīt emocijas un arī iemācīties tās kontrolēt.

Trešā lekcija. Kā saprast komandas stiprās puses un motivāciju: DiSC uzvedības stilu modelis

Kā motivēt un stiprināt darbinieku stiprās puses ikdienas uzdevumos? Kā atšķirt, kas katram ir stiprā puse? Iepazīstot savu un citu dabisko uzvedību, varēsim pielāgoties un sadarboties labāk un efektīvāk. Apskatīsim šos jautājumus, izmantojot DiSC uzvedības stila modeli.

Ceturtā lekcija. Situatīvā vadība

Situatīvā vadība ir veidota ar mērķi radīt izpratni par darbinieka attīstības līmeņiem organizācijā un vadītāja līderības stiliem un to, kā vislabāk pielāgot atbilstošu vadības stilu katram darbiniekam. Kā komunicēt atbilstoši katra darbinieka kompetencei un pieredzei, lai veicinātu darbinieku motivāciju.

Piektā lekcija. Organizācijas kultūra un komandas vadīšana

Katras organizācijas “sirds un dvēsele” tiek raksturota caur uzņēmuma izveidoto kultūru, kas tiek balstīta uz vērtībām. Iepazīsim organizācijas kultūras nozīmi un veidus, kā arī, izmantojot psihologa Brūsa Takmena grupu veidošanās modeli, apskatīsim vadītāja galvenos uzdevumus, atbalstot grupu, lai tā sasniegtu efektīvi funkcionējošu komandas līmeni.

Jums arī varētu patikt…