Ivars Austers: Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot par sevi un citiem

Atribūciju teorija | Darītāja – novērotāja efekts | Domāšanas sistēmas | Informatīvais iespaids | Laimes recepte | Maldīgi priekšstati | Māņticība | Perspektīvas maiņa | Priekštatu veidošanās | Reālās un prognozētās emocijas | Reālās un progrnozētās emocijas | Realitāte un atmiņas | Sakarību saskatīšana | Starpkultūru atšķirības

Kursa mērķis ir piedāvāt faktus un rīkus, lai tev būtu iespēja rīkoties gudrāk, izsvērtāk un tālredzīgāk kā savā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē.

Ivars Austers: Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot par sevi un citiem

Ivars Austers: Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot par sevi un citiem

Klausītāji, auditorija: ikviens, kuru interesē cilvēku psiholoģija; kurss īpaši noderēs tiem, kuri ikdienā saskaras ar informācijas analīzi, personālvadību un lēmumu pieņemšanu; visu līmeņu vadītājiem, publiskā sektora darbiniekiem, žurnālistiem, marketinga jomā strādājošajiem.

Ieguvumi: spējas kritiskāk un racionālāk izvērtēt informācijas izcelsmi un atbilstību patiesībai, pieņemt labākus, daudzpusīgākus un tālredzīgākus lēmumus, atpazīt maldinošos psiholoģiskos paternus un neļauties to ietekmei.


Dalībnieku atsauksmes

“Guvu pētījumos balstītu apstiprinājumu saviem iepriekš personiski veiktiem novērojumiem un pieredzei. Iepriekš nespēju rast izskaidrojumu dažādiem jautājumiem par cilvēku rīcību. Šajā kursā uz daudziem jautājumiem saņēmu atbildes.”

“Ieguvu jaunas, interesantas zināšanas un nebija jātērē laiks nokļūšanai no/uz lekcijas vietu.”

“Ļoti patika, kā šis kurss tika pasniegts un nodrošināts ar materiāliem – video, prezentāciju un vēl papildu norādēm. Patika un arī noderīgi bija pašpārbaudes testi. Man ļoti gribētos, lai manā augstskolā (LLU) būtu tik veiksmīgs lekciju materiālu nodrošinājums un pasniegšanas veids. Esmu patīkami pārsteigta.”

“Tas, ka kursa saturs bija balstīts uz dažādiem pētījumiem, ļāva to tik viegli uztvert, iztēloties attiecīgo situāciju, atpazīt vai ieviest to sev zināmās situācijās.”


Par kursu

Šis ir kurss par cilvēka psiholoģiskās dabas trūkumiem un to, cik daudz varam uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Kā izrādās – tās itin bieži mūs maldina, tāpēc lieti noderēs prasme šīs situācijas atpazīt un nepieļaut ierastākās kļūdas.

Kursa gaitā pētīsim to, kā analizējam informāciju un pieņemam lēmumus – kam un kāpēc pievēršam uzmanību, ko atceramies un izvēlamies, kam piekrītam, pret ko protestējam.

Šie jautājumi pēdējos 50 gadus tiek pētīti sociālajā psiholoģijā. Un vēl aizvien tiek secināts daudz interesanta, daudz kā tāda, kas ir pretrunā ar to, ko saucam par savu intuīciju, un brīžiem pat šķiet esam pretrunā ar veselo saprātu.

Kursa mērķis ir piedāvāt jums faktus un rīkus, lai jums būtu iespēja rīkoties gudrāk, izsvērtāk un tālredzīgāk kā savā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē.

Šis kurss tapis 2015. gadā, taču šodien ir tikpat aktuāls kā toreiz. Kopā ar šo kursu aicinām apgūt prof. Ivara Austera tiešsaistes kursu “Būt modram. Psiholoģijas kursu par neļaušanos kārdinājumiem”.


Par lektoru

Ivars Austers ir profesors LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Doktora grādu (PhD) ieguvis Stokholmas Universitātē. Specializējies tādās jomās kā sociālā psiholoģija, lēmumu pieņemšana, sociālā izziņa, cilvēku vērtības un pētījumu metodoloģija. Daudzkārt publicējies starptautiskos zinātniskos žurnālos, līdzās tam veicis pieaugušo apmācību.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Kursa ievads

Sociālā realitāte ir lielā mērā cilvēka konstruēta, atmiņas par notikumiem nav stabilas, nemainīgas. Vēl vairāk, atmiņas bieži ir konstruētas. Tas, ko par sevi un citiem atceramies, ar mums ne vienmēr patiesībā ir noticis. Idejas un hipotēzes tiek pārbaudītas veidā, kas ir attālināts no optimālā.

Otrā lekcija. Nē, to nu es nekad nedarītu!

Nepamestu citu nelaimē, būtu iejūtīgs pret citu ciešanām vai nekļūtu agresīvs. Laboratorijas eksperimenti par apstākļu ietekmi jeb kā citi visai viegli panāk, ka darām trakas lietas.

Trešā lekcija. Pamata atribūcijas kļūda

Domājot par kāda cita uzvedības cēloņiem, mēs par maz ņemam vērā situāciju, kurā darbība notikusi, bet pārlieku lielu vērību pievēršam cilvēkam pašam. Tā ir pamata atribūcijas kļūda.

Ceturtā lekcija. Nākotne ir nenoteikta un neskaidra

Bet lēmumi jāpieņem, jo nākotne ir neizbēgama. Talkā jāņem kādi asprātīgi paņēmieni. Tie ir ērti, taču var būt neprecīzi.

Piektā lekcija. Vai │+n│=│-n│?

Pēc moduļa neapmierinātība par zaudētiem 20 eiro ir lielāka nekā prieks par 20 eiro atrašanu. Šis fenomens neattiecas tikai uz naudu.

Sestā lekcija. Mistiskā domāšana

Ne tikai tur, tālu mūžamežos, bet arī 21. gadsimta ikdienā un pat universitātes auditorijās domājām ļoti līdzīgi, piemēram, saviem viduslaiku senčiem.

Septītā lekcija. Laime

Vai maz zinām, ka un kad esam laimīgi? Parasti vairāk sapņojam par nākotni vai gremdējamies atmiņās, un to īsto laimes brīdi palaižam garām.

Astotā lekcija. Vai paši pamanām kļūdas un neobjektivitātes, par kurām šajā kursā stāstīts?

Visai negribīgi, un tas ir maigi teikts. Kāpēc? Par to šajā lekcijā. Noslēgums, kopsavilkums.

Jums arī varētu patikt…