Linda Adamova: Mācāmies mācīties svešvalodas

Apzinātība | Atmiņu veidi | Baiļu no svešvalodas pārvarēšana | Bērni un svešvalodu apguve | Galvas smadzenes | Informācijas iegaumēšana | Kognitīvās spējas | Labvēlīgi apstākļi svešvalodas apguvei | Pieaugušie un svešvalodu apguve | Svešvalodas apguve | Valodas barjera | Valodas uztveres un producēšanas centri

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu mācīšanās procesā no neirozinātnes un prāta psiholoģijas viedokļa, gāzt stereotipus un mītus, sniegt padomus un iedrošināt ļauties svešvalodu apguves izaicinājumam.

Linda Adamova: Mācāmies mācīties svešvalodas

Linda Adamova: Mācāmies mācīties svešvalodas

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš kādreiz apguvis, pašlaik apgūst vai plāno apgūt svešvalodas.


Dalībnieku atsauksmes

“Ļoti saprotami izskaidrots valodu mācīšanās process. Sniegti efektīvi ieteikumi un paņēmieni, kurus izmantojot ir vieglāk apgūt svešvalodu. Dažus no tiem izmantoju, lai palīdzētu savam bērnam, kurš uzsāk mācīties krievu valodu.”

“Beidzot sirds mierīga – nav jātērē laiks angļu valodas kursiem. Tagad izprotu būtību un zinu skaidri, kas jādara lai apgūtu valodu, – iedrošinājums skatīties raidījumus, filmas, lasīt aktuālo tematiku angļu valodā un galvenais – runāt šajā valodā. Ieguvu arī metodiku, kā apgūt vārdiņus, pamazām tos “pieaudzējot” jau pie zināmā.”

“Man ļoti patika šis lekciju cikls. Noklausījos ar lielu interesi. Pasniedzējas pasniegšanas stils, valoda bija ļoti saprotama un viegli uztverama, ļoti profesionāla. Man tas deva daudz jaunas informācijas un pārdomu, ko līdz šim esmu darījusi nepareizi un kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība turpmāk. Vēlreiz milzīgs paldies. Esmu ļoti gandarīta.”

“Ārkārtīgi vērtīgs kurss man kā pasniedzējai. Daudz labu ideju, kas palīdzēs labāk sagatavoties svešvalodas apmācībai.”

“Negaidīju, ka kursa saturs būs tik interesants, balstīts uz neirozinātnes atziņām, mūsdienīgs un tajā pašā laikā pasniegts vienkāršā, saprotamā veidā! Pasniedzēja ir kompetenta, pārliecinoša un labi prot pasniegt saturu. Esmu patīkami pārsteigta, liels paldies!”


Par kursu

Svešvalodu prasmes ir būtisks ieguvums, kas dāvā brīvību komunicēt, satikties, izpausties, strādāt un ceļot. Kāpēc vienam svešvalodas apguve ir aizraujošs un patīkams piedzīvojums, bet citam – grūts ceļš? Lai to izprastu, ir svarīgi noskaidrot, kādi mehānismi darbojas mūsu prātā, kad apgūstam svešvalodu.

Šis piecu lekciju kurss ir paredzēts ikvienam, kurš kādreiz mācījies, pašlaik mācās vai plāno mācīties svešvalodas. Kursa mērķis ir sniegt ieskatu mācīšanās procesā no neirozinātnes un prāta psiholoģijas viedokļa, gāzt stereotipus un mītus, dalīties pieredzē un padomos, ļaut katram paskatīties uz sevi no malas.

Kursa gaitā kliedēsim nedrošību, atbildēsim uz bieži uzdotiem jautājumiem par svešvalodu apguvi, mēģināsim mainīt savus paradumus. Gūsim iedrošinājumu ļauties svešvalodu apguves izaicinājumam.

Seminārs balstās uz zinātnisko pētījumu atziņām, jaunatklājumiem un pasniedzējas kā praktizējoša svešvalodu trenera jeb kouča ilggadējo pieredzi.

Semināra valoda ir “draudzīga”, bez specifiski zinātniskas terminoloģijas, ar saprotamiem jēdzieniem, praktiskiem piemēriem. Semināra laikā tiek izmantoti vizuāli materiāli, interaktīvi uzdevumi, eksperimenti, daloties ar noderīgiem info resursiem.


Par lektori

Linda Adamova ir sertificēts neirovalodas koučs (Neurolanguage Coach) jeb angļu valodas treneris, kas savā ikdienā, pielietojot zināšanas par neirozinātni un koučingu, palīdz cilvēkiem efektīvāk apgūt svešvalodas. Strādājusi ar tādiem klientiem kā Swedbank, SEB, Finanšu ministrija un citi. Vairāk par lektori vietnē www.englishcoach.lv.

Linda par prasmi mācīties svešvalodas:

“Bieži vien, uzsākot vai turpinot svešvalodu apmācības, mums nav saprašanas par to, kas ar mums notiks/notiek šajā procesā, un nereti tas rada maldīgu priekšstatu par savām spējām, dažiem pat liekot atmest ar roku šim izaicinājumam. Daudzi nāk pie manis ar savu vai kāda cita uzlikto spriedumu, kas liedz sasniegt vēlamo rezultātu. Izzinot sevi, mēs varam sev palīdzēt atbrīvoties no svešvalodas barjerām, veicināt atmiņu strādāt efektīvāk, izprast svešvalodas uzbūvi, tikt vaļā no ieraduma kļūdām utt.”


Kursa saturs

Pirmā lekcija. Dzimtās un “svešās” valodas mājvieta

Dzimtās un “svešās” valodas mājvieta jeb valodas “anatomija”. Valodas “centri”, to funkcijas un mijiedarbība, monolingvisms un multilingvisms, tiešie un netiešie ieguvumi no svešvalodas apguves procesa, svešvalodu apguvi ietekmējošie faktori.

Otrā lekcija. Valodas apguves mehānismi

Bērna un pieaugušā valodas apguves mehānismi un to atšķirības, valodas apguve “no bērna kājas”, svešvalodas apguvei kritiskie vecuma periodi. Pieaugušā svešvalodu apguves panākumu atslēga, prāta spēju izmantošana svešvalodu apguvē. Praktiskie padomi gramatikas, leksikas un pareizrakstības efektīvākai apguvei.

Trešā lekcija. Svešvalodu apguvei labvēlīgi apstākļi

Smadzeņu funkcionēšana un veiksmīgākai svešvalodu apguvei labvēlīgi apstākļi no neirozinātnes viedokļa. Neirotransmiteri, smadzeņu viļņi un prāta “uzvedības” īpatnības svešvalodu apguves kontekstā.

Ceturtā lekcija. Atmiņa

Atmiņa un tās nozīme svešvalodu apguves procesā. Atmiņas mehānisma struktūra un algoritmi, atmiņas mehānisma “uzvedība”, tā ietekmējošie faktori. Apzināta ilgtermiņa atmiņu veidošana, informācijas (gramatikas, leksikas) iegaumēšanas tehnikas.

Piektā lekcija. Bailes no svešvalodām

Svešvalodu barjeras, to cēloņi un sekas. “Valodas trauma”, un tās psiholoģija. Pieejas un tehnikas svešvalodas barjeru pārvarēšanai.

Jums arī varētu patikt…