Nils Konstantinovs: Kā novērst pusaudžu ņirgāšanos? Bezmaksas kurss pedagogiem

Ātra rīcība | Mobings | Ņirgāšanās lomas un iespējas | Ņirgāšanās risku karte | Pozitīva vide klasē | Pusaudžu ņirgāšanās | Sarunas ar iesaistītajiem | Saziņa ar vecākiem | Spēles mācību vidē | Tehnikas

Atbalsta materiāls pedagogiem, kurā apkopoti praktiski izmantojami rīcības algoritmi un instrumenti ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar bērnu vecākiem.

Nils Sakss Konstantinovs - pusaudžu mentālā veselība

Šim kursam reģistrēties vairs nav iespējams.

Par kursu

Veselības ministrija kopā ar jomas ekspertiem ir izstrādājusi pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai paredzētu kursu ar mērķi mazināt pusaudžu ņirgāšanos. Kurss veidots kā atbalsta materiāls pedagogiem, kurā sešu video lekciju formātā ir apkopoti praktiski izmantojami rīcības algoritmi un instrumenti ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar bērnu vecākiem. Citi materiāli par ņirgāšanās tematiku, tai skaitā mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai, ir pieejami vietnē ieskatiesacīs.lv.

Uzmanību! Kurss šobrīd pilnā apjomā un bez maksas skatāms YouTube


Vienas mācību epizodes garums: 15-35 min.

Epizožu skaits: 6

Klausītāji, auditorija: primāri kurss veidots pedagogiem, izglītības un skolu psihologiem, izglītības iestāžu vadībai, taču ar kursa saturu aicināti iepazīties visi (piemēram, vecāki), kurus interesē šīs tēmas izziņa.

Ieguvumi: praktiski izmantojami rīcības algoritmi un instrumenti ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar bērnu vecākiem.


Par pasniedzēju

Nils Konstantinovs – pusaudžu psihoterapijas speciālists. Ieguvis maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Lielbritānijā (Mančestrā), specializējies bērnu un pusaudžu psihoterapijā, apguvis terapiju Oksfordas Kognitīvās terapijas centrā, Eiropas bērnu un pusaudžu psihiatrijas savienības (ESCAP) 1. rezidences absolvents, šobrīd turpina apgūt bērnu psihoanalīzi. Lektors ir Britu psihologu savienības (BPS), Bērnu un pusaudžu mentālās veselības asociācijas (ACAMH), Personības diagnostikas savienības (SPA) biedrs un Latvijas Psihoterapeitu biedrības valdes loceklis. Daudzu publikāciju un vairāku prozas grāmatu autors.


Lekciju plāns

Kursa saturu veido trīs tematiskie bloki ar divām epizodēm katrā blokā. Visas epizodes ir pieejamas skatīšanai līdz ar reģistrēšanās brīdi.

Pirmais bloks. Attiecības.

Kā atpazīt ņirgāšanos jeb mobingu?
Kā veidot pozitīvu vidi klasē?

Otrais bloks. Tehnikas.

Ņirgāšanās risku karte.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra spēle “Ikviens ir svarīgs”.

Trešais bloks. Ātra rīcība.

Kā rīkoties ņirgāšanās situācijās?
Kā runāt ar vecākiem?


Projekts tiek realizēts Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Šim kursam reģistrēties vairs nav iespējams.

Jums arī varētu patikt…