Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

Abreviatūra | Ātrais pareizrakstības ceļvedis | Citvaldodu īpašvardu atveide | Divdabja teicieni | Gramatika | Iespraudumi | Interpunkcijas zīmes | Laba rakstu valoda | Pareizas uzrunas | Skaitļa vārdu rakstība | Teksta pārnešana jaunā rindā | Valodas kļūdas

Šis kurss palīdzēs veikli tikt galā ar zināšanu robiem pareizrakstībā un noskaidrot, kā labot biežākās kļūdas.

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

Klausītāji, auditorija: visi, kas ikdienā saskaras ar tekstu rakstīšanu un rediģēšanu: žurnālisti, valsts pārvaldes darbinieki, blogeri, sabiedrisko attiecību speciālisti, reklāmas tekstu autori un visi citi, kas vēlas sazināties pareizā un mūsdienām atbilstošā latviešu valodā.


Dalībnieku atsauksmes

Kopējais vērtējums: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.56 / 5 no 380 atsauksmēm

“Saņēmu apliecinājumu, ka runāt un rakstīt latviski ir skaisti un viegli.”

“Turpmāk ļoti noderēs kursa prezentācija, kur var atrast visas tipiskās kļūdas, strīdīgos  gadījumus un citas ikdienā noderīgas praktiskās gudrības. Paldies par pašironiju un asprātību!”

“Guvu pārliecību par sevi un savu valodas prasmi. Tas priecē. Ļoti plašs un koncentrēts materiāls.”

“Patika lektores izpratne par stāstāmo un piedāvātais skatījums, kas neparedz, ka visos jautājumos ir tikai viena noteikta patiesība.”

“Lektore – aizrautīga, mīl to, ko dara, un aizrauj citus.”

“Labs tehniskais nodrošinājums, iespēja uzdot jautājumus, saņemt atbildes.”

“Ērti, saprotami un pieejami mācību materiāli. Patika arī tas, ka mācīties varēju sev izvēlētā laikā un vietā.”

“Īsas un konkrētas lekcijas. Nekā lieka.”

“Patika dažādi reālie piemēri no ikdienas situācijām, kurās reizēm pat varēju pamanīt ko zināmu.”

“Patika, ka kursu varēja gan tiešsaistē skatīties (pašai izvēlētajā laikā), gan izdrukāt materiālu.”

“Sajūta, ka valoda ir dzīva.”


Par kursu

Gunas Kalniņas sagatavotās un vadītās lekcijas palīdzēs:

– veikli tikt galā ar zināšanu robiem pareizrakstībā;
– vērst uzmanību uz biežākajām kļūdām un noskaidrot, kā tās labot;
– ieraudzīt virzienu, kādā valoda attīstās – saskatīt vietas, kur ir brīvība radoši izpausties;
– uzdrošināties par pareizrakstību domāt kā par veselā saprāta kategoriju.

Kāpēc ir svarīgi rakstīt pareizi? Pirmkārt, lai mēs tiktu saprasti un netiktu pārprasti. Otrkārt, laba rakstu valoda ir pašcieņas jautājums. Bieži vien ikdienas saziņā tieši rakstu valoda ir vizītkarte, kas rāda, ar ko mums ir darīšana. Ja rakstu valoda ir korekta un skaidra, tas iedveš lielāku uzticību, ka cilvēks būs akurāts un uzticams arī citās lietās.

Šis kurss tapis 2016. gadā un līdz šim to klātienē un tiešsaistē apguvuši vairāki tūkstoši klausītāju. Lekciju saturs šobrīd ir tikpat aktuāls kā toreiz.


Par lektori

Guna Kalniņa ir žurnāla “Rīgas Laiks” korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore kopš 1993. gada. “Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto, ja rodas šaubas; gatavojot žurnālu, man ar to jāstrādā katru dienu.”


Lekciju saraksts

Pirmā lekcija. Laba rakstu valoda ir pašcieņas jautājums

Dzīvo tā valoda, kurā var runāt par visu. Latviešu valodā var runāt par visu.
Jauni vārdi, kas atnāk reizē ar jaunām lietām un jēdzieniem: tviteris, baneris, gūglēt.
Kulinārijas jaunumi: brūnītis, smūtijs un citi.

Otrā lekcija. Biežākās kļūdas

…un vēl par vārdu pareizrakstību: atpazīt vai pazīt, kurš ir pastāvīgs, kurš patstāvīgs, papildu ziņas, papildus.

Trešā lekcija. Lielo sākumburtu lietošana

Latviešu valodā lielo sākumburtu lietošana ir diezgan sarežģīta, jāzina daudz dažādu pieņēmumu un noteikumu. Taču ir iespējams saprast pamatprincipus.

Ceturtā lekcija. Mazie vārdiņi, kas rada nesaprašanos

Apstākļa vārdu, partikulu un saikļu pareizrakstība: kaut kas, kaut kā, nez kad, neparko, it kā, tātad, līdzko, tikko, ne vien – bet arī. Darbības vārdu pareizrakstība, līdzskaņu mija: gausties, lauzties, sniegties, ceļas, mitināmies, nākat/nāciet.

Piektā lekcija. Praktiskā interpunkcija teikuma beigās

Punkts, jautājuma zīme, izsaukuma zīme, daudzpunkte un to kombinācijas. Kā rīkoties teikuma vidū: komats, domuzīme, pēdiņas un citas pieturzīmes.

Sestā lekcija. Teikumu shēmas

Nekas labāks par tām nav izdomāts: ja jums ir garš, sarežģīts teikums, uzzīmējiet tam shēmu un jūs nonāksiet pie risinājuma. Likt vai nelikt komatu: acīmredzot, bez šaubām, liels kā māja, lielāks, nekā varēja iedomāties.

Septītā lekcija. Citvalodu īpašvārdu atveide

Jānis Endzelīns par galveno principu izvirzījis īpašvārdu atveidi pēc oriģinālvalodas izrunas, bet paredzot arī tradīcijas nozīmi un kompromisa gadījumus. Lekcijā apskatīti dažādi piemēri.

Astotā lekcija. Vēl dažas noderīgas lietas

Uzrunas, adreses, abreviatūras: Augsti godājamais N. kgs un citi godātie viesi. Skaitļu un skaitļa vārdu rakstība: 50 000 latu ceturtdien 19.00.

Jums arī varētu patikt…