Vents Sīlis: Analītiskā psiholoģija: apzinātais un bezapzinātais dzimumlomās

K. G. Jungs | K. G. Junga analītiskā psiholoģija | Arhetipi | Ego | Ēna | Patība | Mīti | Mitoloģiskās struktūras | Mītu analīze | Vīrišķība | Sievišķība | Anima | Animus | Vīrieša iniciācija | Vīrieša ceļš uz briedumu | Vīrieša psiholoģija | Sievietes iniciācija | Sievietes ceļš uz briedumu | Sievietes psiholoģija | Pāra attiecību psiholoģija | Romantiskā mīlestība

Kursa galvenais mērķis ir parādīt, kāds iekšējais darbs jāveic, lai mūsu bezapzinātās struktūras izpaustos nevis destruktīvi, bet palīdzētu attīstīties gan individuālajai personībai, gan arī attiecībām.

Vents Sīlis: Analītiskā psiholoģija: apzinātais un bezapzinātais dzimumlomās

Vents Sīlis: Analītiskā psiholoģija: apzinātais un bezapzinātais dzimumlomās

Klausītāji, auditorija: visi, kam interesē iepazīt sevi, izprast sava prāta mazāk apzinātās struktūras, pilnveidot un attīstīt sevi un savas attiecības.


Dalībnieku atsauksmes

“Izcili! Šis kurss atbildēja uz virkni jautājumu, uz kuriem līdz šim nespēju rast atbildes ne pie terapeita, ne citiem speciālistiem. Iesaku to ikvienam, kurš dzīvē jūtas pazaudējies un nonācis kaut kādā nesaprotamā krīzē / bezizejā / jēgas trūkumā u.tml.”

“Kurss skaudri parāda cilvēku smago pieķeršanos drāmai un nespēju saredzēt īstās vērtības attiecībās.”

“Ļoti vērtīgi. Kopā ar lektoru izceļojos pa visiem saviem attiecību labirintiem, beidzot rodot izskaidrojumu vairākām attiecību niansēm.”

“Gribu pateikties Ventam par kārtējo izcilo lekciju kursu, par atklātību, humoru, praktiskajiem piemēriem (arī no savas dzīves). Tā ir tīra bauda būt par šī kursa dalībnieci! Klausoties lekcijas atkārtoti, jau apzinātāk skatījos uz savas dzīves notikumiem, analizējot tos mītu kontekstā. Un tiešām mīti ir arī manā dzīvē! Tikai jāprot tos saskatīt un atšifrēt tos uzdevumus, ko cilvēkam jāizpilda savas personības attīstības gaitā. Un liels paldies par ģeniālu padomu beigt satikt infantilus vīriešus!”

“Ļoti interesanti un vērtīgi! Piedzīvoju dažas sāpīgas, bet ļoti noderīgas atklāsmes. Brīnišķīgs lektors un uzstāšanās. Vērtīgi papildmateriāli un avoti.”

“Paldies par iespēju saprast cilvēciskās kaislības un mīlestību.”

“Pārsteidzošs veids, kā balstoties uz šo seno mītisko darba tēliem ir skaidrojama attiecību un cilvēka būtības skaidrojums. Jo viens ir informācija, ko gūsti, lasot attiecīgā dzīves posmā šos darbus, un otrs – ar šīs lekcijas palīdzību veicot analīzi sevis un citu rīcībā un būtībā. Ļoti vērtīgi, un īstajā laikā, nāk tas kas tieši nepieciešams. Paldies.”

“Ļoti aizraujošas un saturiski dziļas lekcijas! Tās tuvināja izpratnei par dažādos attiecību posmos piedzīvoto un ļāva apzināties līdz šim neapzinātos rīcības modeļus, kurus daudzkārt novēroju gan savā, gan apkārtējo cilvēku saskarsmē.”

“Es tiešām esmu no sirds sajūsmā par kursa saturu un tajā sniegto informāciju. Man ļoti patīk, ka pasniedzējs teorētisko daļu papildina ar ikdienas ainām, kas ļauj informācijai nosēsties ar garšu un krāsām.

“Lielisks lekciju cikls! Priecājos par prezentāciju, kas paliek manā lietošanā pēc kursa. Un izcila video kvalitāte – paldies, bauda acīm! Nemaz nerunājot par kursa saturu, – tas bija balzams manai dvēselei mēneša garumā, jo sakārtoja daudzus neatbildētos jautājumus par pašas personības krīzi, ko uzsāka laulības krīze, kuras iemeslus es tā līdz galam nebiju izpratusi pat psihoterapeita kabinetā. Nu viss saliekas vairāk pa plauktiņiem, paldies! Patiešām terapeitisks kurss, ko ieteikt visiem trīsdesmit-četrdesmitgadniekiem!”

“Labi strukturēts lekciju cikls, kas esences veidā pasniedz būtisko caur savas personīgās pieredzes prizmu. Augsta līmeņa lektors, kas pasniedz dzīvu informāciju par sarežģītām norisēm cilvēka iekšējā attīstība. Nezinu nevienu citu šāda līmeņa lekciju ciklu latviešu valodā.”

“Sajūta ka esmu paņemts pie rokas un izvests cauri nezināmam meža biezoknim.”


Par kursu

Šo kursu var klausīties bez jebkādas iepriekšējas sagatavošanās, taču tiem, kas jau dzirdējuši Venta Sīļa kursu “Lekcijas par seksualitāti” vai “Modernā vīrišķība”, uztvere noteikti būs atvieglotāka. Kursa teorētiskā bāze, kas tiks skaidrota izklāsta gaitā, ir K. G. Junga analītiskās psiholoģijas virziens, kuru raksturo darbs ar mītiem un simboliem un uzsvars uz cilvēka dvēseles dzīvi. Izzināsim savus dziļākos, proti, bezapziņā esošos motīvus un vērosim to izpausmes savā uzvedībā un domāšanā.

Kursa galvenais mērķis ir parādīt, kā ārēji it kā apzinātas rīcības un attiecību ietvaros izpaužas dziļās, bezapzinātās arhetipiskās struktūras un kāds iekšējais darbs jāveic, lai tās izpaustos nevis destruktīvi, bet palīdzētu attīstīties gan individuālajai personībai, gan arī attiecībām.

Kurss filmēts 2020. gadā un norisinājās “Zoom” tiešraidē.


Par lektoru

Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, docents, filosofs un publicists, rakstu krājuma “Filosofiskā antropoloģija” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija II” (2018) redaktors.


Lekciju plāns

Pirmā nedēļa. Ievads analītiskajā psiholoģijā

Kāpēc K. G. Jungs? Konceptuālais analītiskās psiholoģijas pamatojums un raksturojums. Pamatjēdzieni. Kā mēs pazaudējām sievišķību un vīrišķību?

Otrā nedēļa. Mitoloģiskās struktūras

Mīts. Arhetipi. Vīrišķības un sievišķības arhetipi. Darbs ar Ēnu. Dvēseles arhetipi: “Anima” un “Animus”. Jautājumi un atbildes

Trešā nedēļa. Varoņa arhetips, maskulīnais ievainojums un pusmūža krīze

No zēna par vīrieti – stāsts par Varoņa arhetipu, maskulīno ievainojumu, atdalīšanos no mātes un cīņu ar Mātes kompleksu sevī, pusmūža krīzi (patiesībā – pieaugšanas slieksni), tās pārvarēšanu un pilnvērtīgas vīrišķības sasniegšanu. Kādēļ tik daudz dziļi nelaimīgu, bet vienlaikus veiksmīgu pusmūža vīriešu? Varbūt viņi sevī kaut ko nav sapratuši, atzinuši? Kāpēc vieni baidās no sievišķā, bet citi to noliedz? Kādēļ vīrieša attīstība ir saistīta ar arhetipisko ievainojumu un kā to saprast? Ko darīt ar savu spēku un uzticību, jūtām un seksualitāti, intelektu un intuīciju, taisnīguma izjūtu un varu?

Ceturtā nedēļa. Stāsts par dziļo sievišķību: sievietes iekšējais pretrunīgums

No meitenes par sievieti – stāsts par dziļo sievišķību: sievietes iekšējais pretrunīgums. Seksualitāte un attiecības personības attīstības kontekstā. Kādēļ jaunas sievietes jūtas nepieņemtas, nesaprastas, nemīlētas? Kādēļ viņas var izjust kaunu par savas sievišķības primitīvajām, instinktīvajām izpausmēm? Kādēļ arhetipiskā sievišķība var nonākt konfliktā ar sievietes apzināto personību? Ko darīt ar savām rūpēm un vēlmi būt attiecībās, ar savu seksualitāti un ilgām pēc pilnības, ar savu intuīciju un drosmi, ar savu viedumu un spēju iedvesmot?

Piektā nedēļa. Pāra attiecību psiholoģija

Kas ir romantiskā mīlestība? Konflikts starp idealizēto romantiku un ilgtermiņa attiecībām: kā ir iespējama intensīvas, kaislīgas iekāres evolūcija līdz dziļi garīgai mīlestībai? Kā pāra attiecību resursa (“mēs”) attīstība saistās ar viņa un viņas individuālo attīstību? Vai uzdevums ir atrast savu trūkstošo “otro pusi”? Kas ir iekšējā laulība starp vīrišķo un sievišķo? Kas ir “karaliskais pāris”? Mīlestības ambivalence, kultūrā kultivētais aizspriedums pret normalitāti attiecībās un atbilde uz paradoksu.

Jums arī varētu patikt…