Vents Sīlis: Modernā vīrišķība. Lekcijas vīriešiem un sievietēm

K. G. Jungs | K. G. Junga analītiskā psiholoģija | Anima un Animus | Dvēseles sievišķā daļa | Dvēseles vīrišķā daļa | Psihe | Arhetipi | Karotāja arhetips | Mīlnieka arhetips | Viedā arhetips | Valdnieka arhetips | Iniciācija | Briedums |Vīrišķība | Libido

Lekciju tēmas ir četri vīrišķie arhetipi, kas kopumā raksturo iniciētu – pieaugušu, briedumu sasniegušu un pilnībā harmonizētu – vīrieti.

Vents Sīlis: Modernā vīrišķība. Lekcijas vīriešiem un sievietēm

Vents Sīlis: Modernā vīrišķība. Lekcijas vīriešiem un sievietēm

Klausītāji, auditorija: visi, kam interesē iepazīt sevi, izprast sava prāta mazāk apzinātās struktūras, pilnveidot un attīstīt sevi.


Dalībnieku atsauksmes

“Ļoti patīkama, sevi un citus, sevišķi vīriešus, izzinoša, analītiska pieredze. Lielisks veids, ka izklaidējošā, bet vienlaikus izglītojošā veidā atpūsties. Lielisks pasniegšanas veids un lektors, kurš aizrauj.”

“Ļoti harmonisks un ar spēku piepildīts kursa pasniegšanas veids. Tas bija kā ieskats pavisam jaunā, līdz šim neapzinātā pasaulē. Daudzas lietas tapa izskaidrotas, un ļoti daudz no teiktā lika aizdomāties pašam par sevi. Paldies, bija skaisti.”

“Ļoti vērtīgas atziņas, interesanti savīta Junga filozofija ar mūsdienu realitāti, jautrs un atbrīvots pasniegšanas veids, kas rada aizrautību un ieinteresētību. Izcils pasniedzējs, apdāvināts runātājs, iedvesmotājs.”

“Patiess baudījums! Sava veida terapija. Jauni skatpunkti, domas, atskārsmes.”

“Lieliska esence, kā jauns papildinājums turpinājumam sevis dziedināšanas un transformācijas ceļā. Vienreizēja iespēja ieraudzīt, atpazīt, atzīt, pieņemt un sajust sevi pašu arhetipu kontekstā.”

“Tēmu tvērums ārkārtīgi plašs, lekcijas intelektuāli piepildītas. Neizbēgami, ka vieglāk sekot bija tieši tām tēmām, ar ko jau biju iepriekš saskārusies un/vai pati pārdomājusi, taču arī par tēmām, ko varbūt uzreiz nebija tik vienkārši uztvert, tika gūtas idejas un viela pārdomām. Pasniedzējā klausīties bija bauda, jo īpaši novērtēju viņa asprātīgo un viegli ironisko stilu.”

“Ak, cik fantastiski – kā vienmēr! Es šīs lekcijas skaitu pie vienām no savas dzīves baudām un prioritātēm šajā brīdī, man tās ļoti patīk klausīties! Vienmēr klausos ar patiesu interesi un nereti skaļi smejos par jokiem, tie ir smalki un tieši laikā. Un vispār, man ir tāda dziļi personiska kontakta sajūta – kā satiekot senu draugu, skolotāju!”


Par kursu

Sabiedrībai attīstoties, vīrišķības modeļi kļuvuši komplicētāki un daudzveidīgāki. Tā ir apsveicama pārmaiņa, kas vienlaikus ir uzrādījusi būtisku problēmu: mūsdienu vīrišķība nereti ir vārda tiešā nozīmē ievainota, nepabeigta. Vīrieši ir apjukuši par to, ko īsti nozīmē būt vīrietim, daudziem ir ļoti sarežģītas attiecības ar savu vīrišķo identitāti. Tā rezultātā daudzi bēg alkoholā un citās atkarībās, vienlaikus atsvešinoties no sevis un saviem tuvajiem; baidās no nopietnām, emocionāli dziļām attiecībām – nespēj izveidot kontaktu ar bērniem, izvēlas seklas, virspusēji ķermeniskas romantiskās attiecības.

Skaidrojot esošo situāciju, gan Ričards Rors, gan Juris Rubenis, gan arī Roberts Mūrs norāda uz to, ka vīriešiem ārkārtīgi pietrūkst garīgās dzīves. Visi šie autori runā arī par vīrieša iniciācijas procesiem.

Kursā “Modernā vīrišķība. Lekcijas vīriešiem un sievietēm” runāsim par dvēseles vīrišķo sastāvdaļu, kas ir klātesoša arī sievietes dvēselē, tikai tur tai ir atvēlēta pakārtota loma. Lekciju tēmas ir četri vīrišķie arhetipi, kas kopumā raksturo iniciētu (pieaugušu, briedumu sasniegušu un pilnībā harmonizētu) vīrieti. Ar jēdzienu “arhetips” tiek apzīmēts gan Karla Gustava Junga psiholoģijas konteksts, kur šis jēdziens radies, gan arī tematisks apgabals sarunai ar sevi – tīrs, apzināti vienkāršots problēmas formulējums.

Kursa ieraksts veikts “Zoom” tiešraižu laikā, kas norisinājās 2022. gada janvārī.


Par lektoru

Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, docents, filosofs un publicists, rakstu krājuma “Filosofiskā antropoloģija” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija II” (2018) redaktors.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Ievads

Kas ir arhetipi un kāda ir to loma dvēseles organizācijā – Karla Gustava Junga koncepcija. Četri vīrišķie arhetipi kā libido enerģijas izteiksme, forma. Individuācija – arhetipu enerģijas apzināšanās, novadīšana un savstarpējā harmonizācija.

Otrā lekcija. Karotājs: kā saprast un pielietot savu fizisko spēku?

Izaicinājums, zaudējums un pazemojuma sniegtā mācība – bezpalīdzības apziņa kā atspēriens izaugsmei. Kā iemācīties būt spēcīgam un uzticamam – kā karotājam, kurš zina, kad uzbrukt un kad atkāpties? Kā iemācīties “stāvēt sardzē” – pildīt savu kārtības sargātāja pamatfunkciju gan iekšēji, gan ārējā dzīvē?

Trešā lekcija. Mīlnieks: kā saprast jūtas un ļauties tām?

Sajust dzīvi ar sirdi, piedzīvot pasaules poētisko pusi un veidot sarunu par mīlestību – sarunu par vīrieša trauslumu un uzticēšanos. Kā saprast savu vitalitāti, jutekliskumu un seksualitāti, strādāt ar emocijām tā, lai nezaudētu kontroli un vienlaikus nezaudētu dziļumu? Kā saglabāt mīlestību mūža garumā?

Ceturtā lekcija. Viedais: ko darīt ar savu prātu?

Kā pārvērst intelektu no destruktīva, kritiska instrumenta par sabiedroto? Kā iemācīties pārstāt karot ar pasaules nepilnībām un dažkārt pieņemt tās pretrunīgumu? Kā labāk saprast savu iracionālo pusi – intuīciju, kas tik bieži saka priekšā un kurā mēs tik reti ieklausāmies?

Piektā lekcija. Valdnieks: ko darīt ar vēlmi dominēt un kā pielietot varu?

Atbildības apzināšanās un spēja pieņemt sava padotā augstāku kompetenci kādā jomā. Kādēļ vadīšana ir pārsvarā pasīvs process? Taisnīguma princips: kādēļ līdzsvars svarīgāks par pārsvaru?

Jums arī varētu patikt…