Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja. Ceturtās nodarbības tests