Latvijas gastronomijas 200 gadu vērtības un pārvērtības. Sestā lekcija