Lekcijas par seksualitāti. Pirmās nodarbības tests