Mācāmies mācīties svešvalodas. Noslēguma tests

Jūsu uzmanībai kursa noslēguma tests! Tas ir iesniedzams divas reizes. Vērā tiks ņemts tikai labākais rezultāts.

Ja noslēguma testā pareizi atbildēsiet vismaz uz 70 % jautājumu, iegūsiet elektronisku sertifikātu, kuram vienmēr ērti piekļūsiet sava profila sadaļā “Sertifikāti”.

Veiksmi!