Sandra Jēkabsone: Praktiskā makroekonomika

Sandra Jēkabsone: Praktiskā makroekonomika

Par kursu

Makroekonomikas notikumi mūsdienās ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, jo nepārtraukti notiek dažādas ekonomiskās aktivitātes, kas skar arī katra sabiedrības locekļa personiskās intereses. Ikdienā mēs saskaramies ar tādiem jēdzieniem kā procentu likme, cenu līmenis, bezdarbs un nodarbinātība, valūtas maiņas kurss, investīcijas, maksājumu bilance utt.

Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam priekšstatu par makroekonomikas jēdzieniem un pamatkategorijām, kā arī galvenajām likumsakarībām, ko pēta makroekonomika. Kursa ietvaros paredzēts iepazīstināt klausītājus ar ekonomiskās aktivitātes rādītājiem (iekšzemes kopproduktu, cenu indeksiem, bezdarba līmeni u.c.) un to mijiedarbību, raksturot ekonomiskās aktivitātes svārstību cēloņus un valdības iespējas regulēt ekonomiku ar dažādu instrumentu palīdzību, izvērtējot to iespējamo ietekmi uz ekonomisko situāciju un paredzamos blakus efektus. Tāpat paredzēts aplūkot dažādu tirgu (preču un pakalpojumu, finanšu, resursu) darbību, piedāvājuma un pieprasījuma īpatnības atsevišķos tirgos un to lomu kopējā tautsaimniecības sistēmā.

Kursa apguves laikā, iepazīstoties ar dažādiem teorētiskajiem modeļiem, klausītāji iegūs priekšstatu par galvenajām makroekonomiskajām likumsakarībām, lai varētu patstāvīgi analizēt un vērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus un valdības īstenoto ekonomisko politiku.

Nodarbību laikā tiks aplūkotas dažādas ekonomiskās situācijas, iespēju robežās tās tuvinot reāliem notikumiem, analizējot Latvijas tautsaimniecības aktuālas problēmas. „Praktiskās makroekonomikas” kursā iekļautās tēmas ļaus labāk izprast esošo ekonomisko situāciju, tās attīstības virzienus nākotnē un valdības ekonomiskās politikas lēmumus.

Kurss organizēts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. Lekcijas tapušas un nofilmētas 2015. gadā.

Vienas video lekcijas ilgums: 50-95 minūtes.

Klausītāji, auditorija: visi, kas vēlas izprast esošo ekonomisko situāciju, tās attīstības virzienus nākotnē un valdības ekonomiskās politikas lēmumus.

Par lektori

Sandra Jēkabsone (Dr. oec.) ir Latvijas Universitātes asociētā profesore un pasniedz lekcijas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Viņas kompetencē ir tādas tēmas kā makroekonomika, ekonomikas politika, makroekonomikas analīze, investīciju politika u.c.


1. LEKCIJA. MAKROEKONOMIKAS JĒDZIENI UN PAMATKATEGORIJAS

Makroekonomikas jēdzieni un pamatkategorijas, jeb „Kā domā makroekonomisti?”

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.


2. LEKCIJA. EKONOMIKAS IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA

Ekonomikas izaugsme un attīstība, ekonomiskie cikli un galvenie ekonomiskās nesabalansētības cēloņi.

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.


3. LEKCIJA. VALSTS FUNKCIJAS UN LOMA EKONOMIKĀ

Valdības ekonomikas politika, valsts funkcijas un loma ekonomikā.

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.


4. LEKCIJA. MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅŠ UN UZKRĀJUMI

Mājsaimniecību patēriņš un uzkrājumi, kopējais pieprasījums un tā izmaiņas noteicošie faktori jeb „Kāpēc uzkrājumi samazina ienākumus?”

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.


5. LEKCIJA. NAUDAS UN FINANŠU TIRGUS

Naudas un finanšu tirgus, centrālās bankas loma naudas piedāvājuma un procentu likmju regulēšanā.

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.


6. LEKCIJA. KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS UN RESURSU TIRGUS

Lekcijas prezentāciju atradīsiet šeit.