Piedāvā savu kursu Open.lv platformā

Vai jums ir pieredze ar studijām Open.lv tiešsaistes kursos?
Cik lekcijas? Kādas lekciju tēmas?
Piemēram: cilvēkiem, kurus interesē pilnveidot noteiktas prasmes, cilvēkiem ar/bez priekšzināšanām noteiktā jomā.
Vai jums ir pasniedzēja pieredze?*
Vai jūs būtu gatavs(-a) saņemt dalībnieku jautājumus par kursa tēmu un atbildēt tos?*
Kā esat paredzējis(-usi) izplatīt informāciju par kursu?*
Kā jūs nodrošināsiet kursa tehnisko sagatavošanu (video filmēšanu, montēšanu utt.)?*
Piekrišana datu apstrādei*