Vents Sīlis: Mīlestība – psihes lielais ievainojums


Jūsu uzmanībai fragments no asoc. prof. Venta Sīļa kursa “Analītiskā psiholoģija: apzinātais un bezapzinātais dzimumlomās” piektās nodarbības “Pāra attiecību psiholoģija”.

Mīlestības attiecībās nereti ir sajūta, ka pastāv nepārvarama psiholoģiskā barjera – mēs vienlaikus gribam un negribam attiecības ar otru; jūtas, domas un reakcijas izskatās absurdas un savstarpēji izslēdzošas.

Lai piekļūtu pilnam kursa saturam (piecas nodarbības + bagātīgi papildmateriāli), laipni aicinām reģistrēties.

Pieteikties


Iespējams, jūs varētu interesēt arī:

Vents Sīlis: Lekcijas par seksualitāti

Vents Sīlis: Modernā vīrišķība. Lekcijas vīriešiem un sievietēm