Krista Vāvere: Autentiska un mērķtiecīga runa

Apģērbs | Autentiskums runā | Bailes runāt | Balss un runas veids | Elpošanas tehnikas | Instrumenti | Ķermeņa valoda | Metodes baiļu un stresa pārvarēšanai | Neverbālā komunikācija | Runas līmeņi | Runas saturs un struktūra | Runātājs telpā | Saikne ar auditoriju | Vēstījums

Šī kursa mērķis ir atmodināt vērību pret runu, mudinot pamanīt, ko un kā sakām, kā arī apzināties vārdu ietekmi un tiekties runāt, paužot savu individuālo dabu.

Krista Vāvere: Autentiska un mērķtiecīga runa

Krista Vāvere: Autentiska un mērķtiecīga runa

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš runā.


Dalībnieku atsauksmes

“Šis kurss man palīdzēja sākt runāt labāk, drošāk.”

“Paldies. Loģisks kursa plānojums un saturs, ļoti kvalitatīvi izstrādāts. Arī izvēlētie piemēri ir atmiņā paliekoši un interesanti. Paldies lektorei par cilvēcīgo prizmu un patiesumu.”

“Ļoti patika kurss – vienkārši, pat it kā nemanāmi, tika stāstīts par gana nopietnām runas lietām, ļoti labi izskaidrojot situācijas, principus, ar praktiskiem piemēriem. Un patika, ka cauri jutās sirsnīgums, labvēlība un pieņemšana. Fantastisks piemērs, kā vadīt lekcijas.”

“Ne tik bieži gadās pieredzēt, ka lektors pats patiešām lieliski reprezentē lasītā kursa tēmu. Šī kursa tēma ir pietiekami izaicinoša, jo pasniedzēja gribot negribot nokļūst zem lupas, un jāatzīst, ka šai ziņā patiesi izbaudīju Kristas Vāveres profesionalitāti. Līdztekus lieliski veidotam un ļoti noderīgam kursa saturam ļoti iedvesmoja arī viņas emocionālais siltums, spēja būt klātesošai, neskatoties uz attālināto formātu.”

“Paldies, esmu ieguvusi jaunu informāciju, ko esmu sākusi pielietot savā dzīvē, lai mazinātu stresu. Vairākas metodes jau ir devušas jūtamus rezultātus.”

“Paldies Kristai! Ir apmeklēti arī citu pasniedzēju kursi, bet šie – WOW!”

“Lai arī man ir liela pieredze saistībā ar publisko uzstāšanos, bet nekad nebiju pievērsusi uzmanību tik nozīmīgām detaļām. Ak, kāpēc ātrāk šo nezināju. Paldies, izcili un ļoti vērtīgi!!!”

“Šis kurss iedrošina mani nebaidīties runāt, pieņemt, ka satraukums auditorijas priekšā ir normāla un pārvarama pieredze, un aicina trenēties, pētīt sevi un uzlabot savu runātājas sniegumu.”

“Jūtos patiesi iedvesmota un domāju, ka šis kurss ir labs atspēriena punkts, lai sāktu piedomāt pie sava runas stila, īpaši, publikas priekšā. Pasniedzējā ir patīkami klausīties, palīdz arī pārdomātais vizuālais tēls. Gribētu teikt, ka, pat vienkārši klausoties un skatoties šos video, gribas sevi pilnveidot, lai arī tā prastu. Liels, liels paldies par pozitīvo pieredzi!”

“Es varu novērtēt tikai kā izcili! Man ļoti palīdzēja, un es joprojām skatos vēlreiz un vēlreiz.”

“Vienā teikumā to varētu raksturot šādi: lektore precīzi demonstrē to, ko stāsta, – skaidra runas struktūra, ievads, nobeigums, pārejas punkti, ceļa zīmes, dažādība metodēs, valoda skaidra un vienkārša, ļoti empātiska nostāja, cieņa pret saviem klausītājiem. Var sajust, ka ieguldīts liels darbs, milzīga pieredze. Klausījos un mācījos ar baudu un zināmu sajūsmu. Paldies!”


Par kursu

Mēs runājam un sarunājamies katru dienu. Dzīves laikā izveidojam savus runas ieradumus un šablonus, kurus lietojam automātiski. Tādējādi, iespējams, pašiem to neapzinoties, provocējam vienveidīgu reakciju.

Šajā kursā piedāvāsim iedarbīgus padomus, atskārsmes un vingrinājumus, kā šos ieradumus pārvarēt, lai runātu apzināti, autentiski un mērķtiecīgi.

Šī kursa mērķis ir atmodināt vērību pret runu, mudinot pamanīt, ko un kā sakām. Apzināties vārdu ietekmi un tiekties runāt, nevis pielāgojoties paviršiem standartiem, bet paužot savu individuālo dabu.

Lekciju saturs noderēs visiem, kas runā, – gan tiem, kuri ir savas publiskās runas pieredzes sākumā, gan arī tiem, kuri runā darba sapulcēs un prezentācijās, konferencēs un lekcijās, un meklē veidus, kā runāt iedarbīgāk.


Par lektori

“Manas zināšanas komunikācijas laukā veido pieredze žurnālistikā. Intervējot un pēc tam klausoties interviju ierakstus, esmu aizvadījusi daudzus dzīves gadus. Šī darba rezultāts ir ne tikai raksti, sižeti, filmas, bet arī secinājumi par to, kas veido iedarbīgu, prātā paliekošu runu. Komunikācijas treneres darbā esmu pārliecinājusies, ka spēja publiski runāt ir attīstāma prasme un ikviens var iemācīties runāt trāpīgi.”

Krista


Lekciju plāns

Ievads. Lektores uzruna

Ievadā laipni aicinām noskatīties īsu lektores ievada uzrunu, uzsākot žurnālistes un runas pasniedzējas Kristas Vāveres tiešsaistes kursu “Autentiska un mērķtiecīga runa”.

Pirmā lekcija. Darbs ar saturu. Runas struktūra

Iedarbīga runa ir mērķtiecīga. Runātājs zina, ko un kam vēlas pateikt, un katrs teikums kalpo šim mērķim. Domu uztvert palīdz arī teiktā secība. Lekcijā iepazīsim trīs runas struktūras.

Otrā lekcija. Kā veidot saikni ar auditoriju

Ar skaidru domu un struktūru var būt par maz, lai noturētu publikas uzmanību. Tādēļ nākamais solis gatavošanās procesā ir centieni savu domu pateikt interesanti. “Interesanti” nenozīmē tikai izklaidi. “Interesanti” nozīmē padarīt savu saturu publikai būtisku. “Interesanti” nozīmē saprast savu auditoriju, elpot ar to vienā ritmā, just tās noskaņojumu, emocijas, attieksmi. Just, kad tā sāk zaudēt uzmanību, un mācēt to atjaunot.

Trešā lekcija. Neverbālā komunikācija. Ķermeņa valoda

Mēs izvēlamies vārdus, kurus sakām, bet daudz mazāku vērību pievēršam saturam, kuru paužam neverbālajā komunikācijā. Tas ir grūtāk kontrolējams saturs, kurš parāda to, ko paši par sevi neapzināmies. Nepievēršot uzmanību tam, ko stāsta mūsu stāja, balss un emocijas, neapzināmies lielu daļu iespaida, kuru radām. Šajā nodarbībā mācīsimies lasīt ķermeņa valodu. Izrādās, tā runā ne tikai ar apkārtējiem, bet arī ar mums pašiem, un, mainot savu ķermeņa valodu, spējam mainīt savu noskaņojumu.

Ceturtā lekcija. Neverbālā komunikācija. Vokāls

Monotona runa var noslāpēt spēcīgu saturu, tāpēc šajā nodarbībā strādāsim ar runas veidu un balsi. Mācīsimies to izpaust daudzveidīgi gan skaņā, gan intonācijās, gan tempā. Šo lekciju iesakām klausīties vidē, kurā jūtaties brīvi skanēt un ļaut izpausties savai balsij visā tās krāšņumā.

Piektā lekcija. Bailes

Bailes apslāpē runātāja izpausmi, klusina balsi, stindzina ķermeni, traucē spēju just sevi un veidot saikni ar publiku. Bailes mazina prieku runāt un attur no sevis izteikšanas. Tāpēc ir vērts mācīties sadzīvot ar bailēm, nepakļaujoties tām. Arī šoreiz piedalīties lekcijā palīdzēs iespēja būt klusā telpā, lai varat netraucēti veikt elpošanas vingrinājumus.

Sestā lekcija. Autentiskums runā

Runā izpaužas cilvēka būtība. Spēcīgus runātājus vieno drosme būt patiesiem, nevis perfektiem. Apšaubīsim pieņēmumu, ka labs runātājs ir tikai sparīgi žestikulējošs, relaksēts, jokot spējīgs ekstraverts! Auditorijas priekšā ir vieta dažādi runājošajiem. Šajā lekcijā par to, kas palīdz palikt uzticīgam un uzticīgai savai būtībai arī esot publikas priekšā.

Sava patiesuma uzturēšana un izteikšana runā ir nebeidzams emocionāls, fizisks, vokāls process. Kad runājam no sava patiesā “es”, vairs nav jādomā, kā kustināt rokas, kur skatīties, jo runājam nevis no rokām, bet no savas būtības.

Jums arī varētu patikt…