Inga Žolude: Svarīgākais, ko zināt topošajam rakstniekam

Kursa tēmas:

 

Rakstniecība | Rakstīšana | Kā rakstīt | Par ko rakstīt | Stāsts | Stāsta ideja | Stāsta galvenie elementi | Darbības vide | Rakstīšanas stratēģijas | Galvenais varonis | Sižets | Konflikts sižeta attīstībā | Stāsta kompozīcija | Stāsta struktūra | Stāsta sākums un beigas

Piecas nodarbības ar trāpīgiem un praktiskiem padomiem ikvienam, kurš vēlas savu stāstu izklāstīt rakstveidā.

Inga Žolude: Svarīgākais, ko zināt topošajam rakstniekam

10 ieguvumi no kursa apgūšanas

1. Ideju ģenerēšana: Tu apgūsi metodes, kā atrast, izvēlēties un attīstīt idejas stāstiem, rodot iedvesmu un pārvarot radošos blokus.

2. Laika un iedvesmas atrašana: saņemsi praktiskus padomus, kā atrast laiku un uzturēt radošo iedvesmu regulārai rakstīšanai.

3. Vides veidošana: Tu iemācīsies, kā izveidot ticamu un neaizmirstamu darbības vidi, kas piesaistīs lasītāju.

4. Varoņu portretējums: apgūsi metodes, kā veidot stāsta varoņus ar “miesu un asinīm”, izmantojot arhetipus un psiholoģiskus elementus.

5. Sižeta attīstība: uzzināsi, kā izveidot sižetu ar spēcīgu konfliktu un uzturēt aizraujošu ritmu, izmantojot klasiskās sižeta struktūras.

6. Stāsta struktūra: Tu iemācīsies izveidot stāsta struktūru un kompozīciju, lai radītu spēcīgu sākumu un noslēgumu.

7. Radošā rakstīšana kā prakse: uzzināsi, kā izmantot rakstīšanu ne tikai stāstu veidošanai, bet arī sevis iepazīšanai un radošuma veicināšanai.

8. Uzreiz pielietojami padomi: Tu saņemsi konkrētus padomus un praktiskās vadlīnijas, ko varēsi nekavējoties pielietot rakstīšanas praksē.

9. Stāstījuma analīze: apgūsi prasmes analizēt un novērtēt stāstus, ļaujot labāk saprast, kas padara stāstu veiksmīgu.

10. Pārliecības celšana: Tu saņemsi iedrošinājumu un padomus, lai pārvarētu šaubas un uzsāktu vai turpinātu rakstīt pārliecināti.

Kurss filmēts un producēts 2023. gada pavasarī.


Inga Žolude: Svarīgākais, ko zināt topošajam rakstniekam

Kursa mērķauditorija: ikviens, kurš raksta, grib rakstīt vai domā par rakstīšanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka kurss nav domāts bērniem. Ir grūti noteikt vecuma slieksni, bet, pēc mūsu ieskatiem, kursa auditorija ir cilvēki, ne jaunāki par 15 gadiem.


Atsauksmes

“Nekad iepriekš nebiju domājusi par grāmatas rakstīšanu. Kursam pieteicos, lai uzlabotu rakstīšanas prasmes un uzzinātu ko jaunu. Jau pēc pāris lekcijām radās iedvesma un sajūta – kāpēc gan nepamēģināt kaut ko uzrakstīt. Tā tapa pirmais stāstiņš vienkāršā valodā, lai manam otrklasniekam saprotamā valodā trenētu lasītprasmi. Paldies, ļoti vērtīgi!”

“Šis kurss man palīdzēja gūt gan ieskatu rakstnieka darba procesā, gan iedvesmu pirmajiem radošajiem darbiem.”

“Strukturēta, pamatota informācija. Pasniedzēja ļoti profesionāla, daudz pētījusi, analizējusi. Ļoti patika, ka tika pieminēti latviešu autori (arī mūsdienu).”

“Kurss kā stāsts! Ļoti patīkama pieredze. Paldies autorei par īpašu piestrādāšanu pie stāstījuma krāšņuma, nerunājot jau par saturu un piemēriem. Ģeniāli, ņemot vērā pieejamo formātu.”

“Uzzinātais tagad palīdz citādāk pavērot un paanalizēt, novērtēt grāmatas, kuras pašlaik lasu. Domājams, šī pieredze noderēs arī turpmāk kā lasītājai.”

“Ļoti oriģināls, autentisks un interesants kurss.”

“Sajutu iedrošinājumu rakstīt. Mans pieņēmums par rakstīšanu kā pārpasaulīgu un tikai izredzētajiem pieejamu praksi tika piezemēts un sadalīts konkrētās darbībās.”

“Ļoti padziļināti un saprotami izstāstīts. Daudz pierakstīju, atzīmēju. Kurss noteikti palīdzēs izlabot to, ko esmu jau paspējusi sarakstīt.”


Par kursu


Par pasniedzēju

Inga Žolude (Dr. Philol.), rakstniece ar 25 gadu pieredzi rakstniecībā, 10 grāmatu autore. Radošo rakstniecību apguvusi ASV “Fulbright” stipendijas ietvaros, mācoties pie atzītiem amerikāņu autoriem. Vadījusi lekcijas un seminārus par radošo rakstniecību Latvijas Universitātē, Literārajā Akadēmijā, “Satori” radošajā nometnē, “Aicinājumā”, “(IZ)aicinājumā”, uzņēmumiem un privātiem klientiem. 2022. gadā īstenojusi teorētisko un praktisko apmācību kursu “Manas grāmatas stāsts”, dalībniekiem sniedzot iespēju un atbalstu sekmīgai grāmatas uzrakstīšanai gada laikā. 2023. gadā izdota Ingas Žoludes sastādītā grāmata “Rakstniecības laboratorija” (izdevniecība “Dienas Grāmata”), kurā apkopotas 15 mūsdienu latviešu autoru pārdomas un padomi par rakstīšanu.


Nodarbību plāns

Pirmā nodarbība. Ideja

Kā atrast, apstiprināt un izstrādāt teksta ideju? Ko iesākt situācijā, kad ir ļoti daudz ideju vai tieši pretēji – nav nevienas? Kā zināt, ka ir atrast “īstā un vienīgā”? Par ko un kāpēc rakstīt? Kā atrast laiku un iedvesmu?

Otrā nodarbība. Darbības vide

Bez kādiem elementiem nav iedomājams neviens stāsts? Kāda ir darbības vides – vai tā būtu neapdzīvota sala, cita planēta vai pavisam ikdienišķs miteklis blakus ielā – izšķirošā loma stāsta veidošanā? Kādas stratēģijas izmantot, lai tekstā radītu un attēlotu ticamas, “dzīvas” un neaizmirstamas vides.

Trešā nodarbība. Galvenais varonis

Kādi ir stāsta kodola jeb galvenā varoņa arhetipi? Kādas stratēģijas izmantot varoņu psiholoģijas izpētē un portretējuma iemaņu izkopšanā, lai sekmētos radīt varoni ar “miesu un asinīm”?

Ceturtā nodarbība. Sižets

Kāda ir sižeta loma stāsta veidošanā? Kā konflikts ietekmē sižeta attīstību? Dodoties pa pēdām episkākajiem pamatsižetiem civilizācijas vēsturē, detalizētāk izpētīsim varoņa ceļojuma un trīs cēlienu struktūru.

Piektā nodarbība. Struktūra

Ar ko vislabāk sākt un beigt stāstu? Kādam vajadzētu būt stāsta balsta – struktūrai un kompozīcijai? Kāds ir galvenais priekšnoteikums, lai stāstījums būtu aizraujošs?

Jums arī varētu patikt…