Ivars Austers: Būt modram un sasniegt mērķi. Psiholoģijas kurss par neļaušanos kārdinājumiem

Emociju domāšana | Empātijas plaisa | Gribasspēks kā resurss | Kā neatlikt darāmo | Otrā domāšanas sistēma | Plānošana | Pretoties kārdināšanai | Prokrastinācija | Racionālā domāšana | Rituāli kā pozitīva ilūzija | Trokšņa ietekme | Tuvredzība lēmumu pieņemšanā | Uztveres ilūzija

Dažādi ikdienā noderīgi rīki, ar kuru palīdzību identificēt maldīgos domāšanas veidus, lai pieņemtu sev labvēlīgākus lēmumus.

Ivars Austers: Būt modram un sasniegt mērķi. Psiholoģijas kurss par neļaušanos kārdinājumiem

Ivars Austers: Būt modram un sasniegt mērķi. Psiholoģijas kurss par neļaušanos kārdinājumiem

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš vēlas izprast sevi un pieņemt efektīvākus lēmumus; cilvēki, kuri ikdienā saskaras ar informācijas analīzi, personālvadību un lēmumu pieņemšanu; visu līmeņu vadītāji, publiskā sektora darbinieki, žurnālisti, mārketinga jomā strādājošie.

Ieguvumi: dažādi ikdienā noderīgi rīki, ar kuru palīdzību identificēt maldīgos domāšanas veidus, lai pieņemtu lēmumus, kas balstīti plašākā un uzticamākā situācijas izvērtējumā.


Dalībnieku atsauksmes

“Labs kurss, noderīgs tiem, kam ir konkrēti mērķi. Pēc kursa noklausīšanās izmantoju lektora demonstrēto STIKK lietojumprogrammu, lai regulāri strādātu pie PhD darba. Ļoti noder.”

“Ieguvu labas praktiskas zināšanas par emociju ietekmi uz lēmumu pieņemšanu un, ko darīt, lai šo ietekmi samazinātu. Lektors iepazīstināja ar daudz interesantiem un praktiskiem pētījumiem.”

“Teorijas ilustrēšana ar sadzīviskiem piemēriem un zinātnisko pētījumu rezultātiem man labāk palīdzēja atcerēties stāstīto un izveidot asociatīvo saiti iegūto zināšanu pielietošanai dzīves situācijās. Tagad es labāk saprotu, kāpēc atsevišķās situācijās emociju iespaidā esmu rīkojusies atšķirīgi no ieplānotā.”

“Fantastisks pasniedzējs. Interesanta lekcijas tēma. Izcili piemēri.”

“Patika prof. Ivara Austera stāstījums, maniere, kādā kurss tika pasniegts, viņa atlasītie piemēri. Prasme izskaidrot zinātniskus terminus ar humoru, saprotami. Un noteikti arī iespēja klausīties lekcijas mājās, pašai izvēloties laiku.”

“Ļoti patika labā organizācija – lekciju materiāli un prezentācijas var pārskatīt vēlreiz, laba skaņas kvalitāte, patīkami un izzinoši pasniegts sarežģīts materiāls.”

“Sapratu, ka visiem cilvēkiem jācīnās ar tādiem pašiem kārdinājumiem un vājībām kā man. Un sapratu, ka ir zinātne, kura pēta to un arī atrod risinājumu, kā sev palīdzēt.”

“Man patika, ka tika sniegti pētījumos balstītas ierosmes, kā sevi disciplinēt un motivēt darboties, kā nepazaudēt savu mērķi. Ļoti laba šķita iespēja pēc lekcijas aizpildīt pašpārbaudes testu.”

“Dažādo pētījumu analīze un rezultāta sasaiste ar tēmu. Pasniegšanas veids. Rezultātā “pēcgarša” ilgi nelaiž vaļā un liek domāt par sevi un to, kas un kā notiek.”


Par kursu

Pēdējos gadu desmitos psiholoģijā pelnītu popularitāti ieguvuši pētījumi, kuru uzmanības fokusā ir cilvēku psiholoģiskās dabas trūkumi – izrādās, ka tomēr īsti nevaram uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Vēl vairāk – tās itin bieži mūs maldina, un ir izveidota ne viena vien klasifikācijas sistēma, ne viena vien eksperimentu paradigma, kā šos slazdus un kļūdas pēta.

No tā zinām, ka bez iekrišanas šajos spriešanas slazdos neiztikt. Talkā kā metaforu ņemsim stāstu par Odiseja mājupceļu no Trojas, lai izprastu šī kursa mērķi – iemācīties paredzēt, kuros brīžos tiksim kārdināti, un tam sagatavoties.

Kā varam piesiet sevi kuģa mastam, ja zinām, ka drīz mūs vilinās sirēnu dziesmas, kurām nespēsim pretoties? Ko darīt, pirms esam sadzirdējuši pirmās sirēnu dziesmu skaņas?

Šis kurss tapis 2016. gadā, taču tā saturs savu aktualitāti nav zaudējis.


Par lektoru

Ivars Austers ir profesors LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Doktora grādu (PhD) ieguvis Stokholmas Universitātē. Specializējies tādās jomās kā sociālā psiholoģija, lēmumu pieņemšana, sociālā izziņa, cilvēku vērtības un pētījumu metodoloģija. Daudzkārt publicējies starptautiskos zinātniskos žurnālos, līdzās tam veicis pieaugušo apmācību.


Lekciju saraksts

Pirmā lekcija. Prokrastinācija

Nedarīt to, kas jādara. Tā vietā darīt ko patīkamāku. Atlikt svarīgo, darīt mazāk steidzamo. Kā tikt galā ar prokrastināciju?

Otrā lekcija. Nē, tuvredzībai lēmumos

Ja mums ir jāprognozē, ko darīsim pēc noteikta laika (kaut vai tikai dažām dienām), mēs runājam kā no mācību grāmatas, savukārt, pienākot lēmuma pieņemšanas un rīcības brīdim, mēs esam tādi, kādi esam, un tas ne vienmēr sakrīt ar to ideālu, kādu konstruējam attiecībā uz sevi.

Trešā lekcija. No vienas puses prāts, no otras emocijas. 1. daļa

To, kā jutīsimies nākotnē, mēs projicējam, pamatojoties uz savu aktuālo emocionālo stāvokli, taču, pienākot noteiktajam brīdim, mēs piedzīvojam pavisam citas domas un izjūtas.

Ceturtā lekcija. No vienas puses prāts, no otras emocijas. 2. daļa

Mēs neatceramies emocijas tiešā veidā, un tas ir būtiski, mēģinot saprast, kāpēc nespējam prognozēt to, kas notiks nākotnē. Mums ir pieredze, taču mēs to aizmirstam, kā dēļ arī rodas mūsu problēmas un kļūdas.

Piektā lekcija. Rituāli

Rituāliem ir jēga, pat ja tie šķiet “atrauti” no realitātes un zināmā mērā absurdi. Ar rituālu palīdzību panākot ilūziju, ka mēs kaut ko kontrolējam, uzdevumi tiek paveikti labāk un tiek gūti labāki rezultāti.

Sestā lekcija. Klusums

Vai visu labi darīt klusumā? Pētījumos balstītā atbilde ir – ne vienmēr; fona skaņas un trokšņi var būt noderīgi.

Septītā lekcija. Lēmumu punkti. 1. daļa

Mūsu uztvere var būt maldinoša. Uztveres ilūziju dēļ mēs varam pieņemt neoptimālus lēmumus – tādus, kas neved mūs uz mērķi. Taču šīs pašas ilūzijas varam izmantot savā labā. Mēs varam sasniegt savus ilgtermiņa mērķus, vienkārši zinot to, ka šādas ilūzijas pastāv.

Astotā lekcija. Lēmumu punkti. 2. daļa

Izmaksas ir viens no veidiem, kā “piesiet sevi pie masta”. Taču izmaksas nav jāsaprot kā burtisks maksājums naudā. Tas var būt laiks, attālums, aukstums, karstums – jebkas, kas var kalpot kā “samaksa” par to, ko negribam darīt. Apzināti radot šķērsli, kas pašiem ir jāpārvar, būsim krietni tuvāk savam mērķim un ar ievērojami mazāku varbūtību “aiziesim neceļos”.

Jums arī varētu patikt…