Edmunds Vanags: Mazās metodes

1. Pievienojies

Lai piekļūtu kursa saturam, pievienojieties mācību platformai.

2. Iegādājies

Ja kurss nav iegādāts, to varat izdarīt šeit.

3. Izbaudi

Vēlam aizraujošas un vērtīgas studijas!
Edmunds Vanags: Mazās metodes (aprīlis, 2023)

Šī kursa mērķis ir sniegt zināšanas par psiholoģiskās izpētes metodēm, kas tiek izmantotas, lai novērtētu kognitīvās un citas psiholoģiskās funkcijas bērniem un pieaugušajiem. Kursā tiks aplūkotas vairākas metodes, ar kuru palīdzību var veikt psiholoģisko novērtējumu vizuālās, audiālās atmiņas, dažādu uzmanības, uztveres un vadības funkciju līmeņiem.

Līdz ar reģistrāciju kursā jums ir skatāmas pirmās divas tēmas. Katras nedēļas pirmdienā tiks nodrošināta piekļuve divām nākamajām tēmām, kuras aicinām noskatīties attiecīgās nedēļas ietvaros.

Lekciju ietvaros tiks sniegti piemēri, kā konkrēto metožu rezultātus korekti interpretēt un aprakstīt izpētes atzinumā. Praktiskajās nodarbībās (kas nebūs obligātas) kursa dalībnieki varēs uzdot jautājumus un saņemt atgriezenisko saiti par paveikto.

Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki iegūs iespēju lietot metodes savā praksē, izmantojot normatīvos radītājus un korektas interpretācijas.

Šī kursa saturs ir producēts neatkarīgi, un Open.lv komanda nav iesaistīta kursa satura tapšanā. Autortiesības uz kursa materiāliem pieder kursa veidotājam.